Nyheter

Fortsatt ljust för Bufab Group

Nyheter Bufab Group fortsätter att presentera fina ekonomiska rapporter.

Bufab fortsätter att presentera fina siffror i sina bokslut.

I dag presenterade koncernen sin delårsrapport.
Rapporten visar på ett starkt resultat med en ökning av tillväxten på 15 procent.
Ökningen beror enligt delårsrapporten på förvärv, ökade marknadsandelar och en stabil efterfrågan på koncernens produkter.

– Vi har nu flera år i rad gradvis ökat våra marknadsandelar i de flesta länder där vi är verksamma. Trots det ser vi många affärsmöjligheter även framöver, säger Jörgen Rosengren vd och koncernchef i ett pressmeddelande.
Han poängterar också att koncernen tänker långsiktigt.

Rosengren berättar också om koncernens  långsiktiga investeringsprogram och strategi ”Leadership 2020”. – Till exempel har vi stärkt vår inköpsfunktion, investerat i digitalisering av nyckelprocesser, och ytterligare stärkt vår organisation och kompetens inom viktiga områden.  Våra nyförvärvade bolag bidrar till ökad omsättning och vinst, men stärker också vårt kunderbjudande väsentligt, något vi får allt fler konkreta bevis på i det dagliga säljarbetet, slutar Rosengren.

Taggar