Nyheter

Fortsatt höga vattenflöden

Nyheter Det är fortsatt väldigt höga vattennivåer runt om i Värnamo kommun.

Statyn med Hanna Ouchterlony i Åbroparken

I Värnamo är läget stabilt men det är värre i Forsheda med omland. Trafikverket har satt upp betongblock och sänkt hastigheten på väg 27 öster om Forsheda.

• Svårigheter i och kring Forsheda – avstängningar
Gång- och cykelvägar utmed Storån
Bron vid Distriktsveterinärerna
Bron vid Kvarnagård
Bron vid Trelleborg, nära fotbollsplanen
Bron och vägen vid Torskinge Plåtslageri
Väg 618 från Forsheda till Hökhult.

I Värnamo har situationen stabiliserats men än är inte faran över.

Åbon i Värnamo onsdag klockan 09.30.

Taggar

Dela