Nyheter

Försvarsmakten följer utvecklingen i Ukraina mycket noga

Försvarsmakten följer utvecklingen i Ukraina mycket noga

Nyheter Den allvarliga säkerhetspolitiska situationen i Europa har nu dessvärre förvärrats ytterligare i och med Rysslands invasion av Ukraina. Försvarsmakten har en god lägesbild och följer tillsammans med andra myndigheter och partners händelseutvecklingen mycket noga.

Konflikten i Ukraina handlar ytterst om att Ryssland vill begränsa mindre staters rätt till självbestämmande. För ett land som Sverige, som bygger säkerhet tillsammans med andra, är detta på sikt en farlig utveckling.

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är låg, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget.

Övningsverksamheten, enskild och tillsammans med andra nationer, fortsätter att genomföras enligt plan. Försvarsmakten övar också skydd och bevakning av vissa objekt, bland annat Högkvarteret, där stabsberedskapen också höjts.

Fotnot: Det var vid fyratiden på morgonen som ryska styrkor angrep Ukraina och inledde en invasion.

Pressbild från Försvarsmakten

Taggar

Dela