Nyheter

Första steget i arenafrågan taget

Nyheter I kväll tog kommunfullmäktige det första steget i frågan om att utreda fotbollsarena för allsvenskt spel från säsongsstart våren 2022.

I kväll tog kommunfullmäktige det första steget i frågan om att utreda fotbollsarena för allsvenskt spel från säsongsstart våren 2022. Arkivbild: Per Bunnstad

I ett flertal artiklar den senaste tiden har vi behandlat diskussionen om en framtida fotbollsarena i Värnamo.

Under kvällens kommunfullmäktige togs de första politiska stegen mot en ansökan om dispens för att IFK Värnamo ska kunna spela i allsvenskan på Finnvedsvallen nästa år.

Kommunstyrelsen hade föreslagit kommunfullmäktige besluta:

att uppdra åt tekniska utskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att från fotbollssäsongen 2022 och i tre år framåt kunna genomföra spel i Allsvenskan på Finnvedsvallen, 

att eftersom IFK Värnamo gått upp i allsvenskt spel vara beredd att genomföra åtgärderna som framkommer i utredningen,

att uppdra åt tekniska utskottet att utreda vilka åtgärder som krävs för att långsiktigt kunna genomföra spel på elitnivå (Allsvenskan och Superettan) i Värnamo,

att avsätta 1 miljon kronor till tekniska utskottet i utökad driftbudget 2022 för utredning av åtgärder för att möjliggöra allsvenska spel på Finnvedsvallen från år 2022 samt för att påbörja inledande utredning för att säkerställa långsiktigt spel på elitnivå, 

att finansiering sker genom en minskning av det budgeterade resultatet 2022 

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att inför beslut i februari 2022 utreda och föreslå finansieringsmodell för att möjliggöra långsiktigt spel på elitnivå, 

att utöka investeringsanslaget 2022 för tekniska utskottet med 8 miljoner kronor för att genomföra åtgärder för att möjliggöra allsvenskt spel på Finnvedsvallen från år 2022 i tre år, 

att utöka driftbudgetramen 2022 för tekniska utskottet med 1,9 miljoner kronor avseende åtgärder vid Finnvedsvallen för att möjliggöra allsvenskt spel 2022. Finansiering föreslås göras genom en minskning av det budgeterade resultatet 2022, 

att eventuellt utökad driftbudgetram från 2023 hänskjuts till budgetberedningen. 

Gottlieb Granberg redogjorde kortfattat för ärendet och betonade vikten av ett förnuftigt tänkande.

– Det jag vill säga till er är att man ska göra det här smart, för det är mycket pengar vi pratar om och det handlar om att hitta smarta lösningar så att det håller i längden. Det pågår ett jättearbete bland våra tjänstemän, samtidigt ska vi ha upp det här ärendet i februari. Det känns jobbigt, men vi har ett bra samarbete med IFK också som arbetar med att hitta de här smarta lösningar på alla sätt. 

Mikael Karlsson (C) redogjorde ytterligare för förutsättningarna. 

– Det jag vill ha sagt är att det är fortfarande öppet vem det är som ska bygga det här. Det är fortfarande öppet hur vi ska finansiera det hela och hur vi ska drifta det hela, men det är det som vi ska hålla på och reda ut nu så att vi har det väldigt klart för oss när det här beslutet eventuellt ska fattas av fullmäktige. Det kan möjligtvis också vara någon annan som vill, har förmågan och musklerna för att bygga arenan, men det återstår att se. 

Azra Muranovic (S) menar att det är en ny situation som Värnamo kommun ställs inför. 

– I det läget som vi är i nu är det kommunen som kommer att finansiera det här och vi kommer kämpa mot klockan. I den vanliga demokratiska processen går det inte så här fort. Vanligtvis tar det fem år från första diskussion tills att vi har nyckeln i låset. Vi är inte så snabbfotade så det blir en helt ny upplevelse för oss i Värnamo egentligen, så vi får se om vi klarar utmaningen. Är det så att Värnamo kommun ska bygga arenan så är vi både från Socialdemokraterna men också vad jag förstått från alliansens sida väldigt intresserade av att skattebetalarna också får valuta för pengarna. De andra bitarna får vi arbeta med senare, men det kan ju också vara så att det är någon annan som får bygga arenan, det vet vi ju inte än.  

Stig Claesson (KD) tryckte på möjligheten till en ökad attraktion. 

– Jag har en mängd utländska gäster på företaget. När jag berättar för dem om Värnamo brukar jag berätta om Gummifabriken, Vandalorum och att vi har ett lag i superettan i fotboll. Nu har vi ett allsvenskt lag och det här är en möjlighet att skapa attraktion och öka antalet invånare i kommunen. Det här är ett jätteviktigt beslut och i det här sammanhanget så är det här en jättebra möjlighet att öka attraktionen. 

Efter avslutad debatt beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Taggar

Dela