Nyheter

Förslaget om förstudie till ny bassängyta skapade debatt

Nyheter Det blev en hetsig debatt under gårdagens kommunfullmäktige angående förslaget om att lägga en halv miljon kronor på att inleda en förstudie till en ny bassängyta vid Värnamo simhall.

Förslaget om att inleda en förstudie för en ny bassängyta vid Värnamo simhall vållde stor debatt. Illustration: Värnamo kommun

Ny bassängyta eller ny simhall? Frågorna var många inför förslaget om att lägga 500 000 kronor på att inleda en förstudie om att komplettera Värnamo simhall med ytterligare en bassängyta.

Bo Svedberg (S) var först upp i talarstolen:

– Det här ärendet kräver en tillbakablick. Vi kan gå så långt tillbaka som 2010. Efter en genomgripande renovering av sim- och sporthall blev den klar till en kostnad av, hör och häpna, 46 miljoner kronor. Men besöksantalet verkade fortfarande vikande. 1 mars 2015 lämnade S över en skrivelse till tekniska med krav att vi måste göra en analys av varför folket inte kommer dit. Vi fick inte så mycket svar. 27/1 2016 överlämnade vi en motion i fullmäktige om att det ska göras en grundläggande utredning av sim- och sporthallen. ”Varför har vi inte en välbesökt sim- och sporthall?” Vi fick inte så mycket svar då heller. Tiden gick och se, nu har trenden vänt de sista fyra-fem åren. I ärendet under projektblad 248 kan man läsa följande: ”2019 års utredning angående att undersöka möjligheterna för att bygga till mer bassängyta visar att man har har haft en oerhörd beläggning de senast åren. Man har dokumenterat 132 000 besök per år och att de framtida behoven bara kommer att öka. Man skriver också att det börjar bli så trångt att man måste ställa olika grupper mot varandra. Man måste börja prioritera”. Enligt kalkylen skulle förslaget till tillbyggnad vara en investeringskostnad på närmare 30 miljoner. Och som jag ser det med hur våra investeringar har varit den senaste tiden, så kanske det landar på närmare 40. I denna förstudie står det även att ”en fördjupande analys behöver göras för att förlänga livstiden på den befintliga simhallen”. Därmed vet man inte vilka kostnader som krävs för att säkerställa och förlänga livstiden ytterligare. Här ligger ytterligare en dold kostnad. Sedan tittar man lite tillbaka. Om man går tillbaka till Alliansens budgetskrivelse 20181031 står det följande: ”i dag har vi också ambitioner på att på sikt anlägga ett nytt idrottsligt och sportigt center vid Värnamos sydöstra infart”. Tanken finns ju även hos Alliansen att vi måste göra något åt det här ärendet. Vad som är mycket intressant är också, vad säger våra medborgare? ”Simhallen är ofräsch och inte inbjudande. Bygg om på en annan yta! Vad får man om man renoverar en simhall från 1960-talet och kostar på den 48 miljoner till exempel? Jo, man får en simhall från 60-talet”, och så vidare. Fru ordförande, härmed yrkar jag för Socialdemokraterna att de anvisade medlen på 500 00 kronor i projekt 22034 skall återgå till investeringsbudgeten, för att ingå i ett större projekt för en nybyggnation av simhall.

Jan Cherek (SD): Jag håller med Bo Svedberg här. Att slänga ut pengar på en hall bredvid tycker jag är vansinnigt. Det är bättre att ta de pengarna och satsa på ett helt nytt bygge, för det är precis som du säger Bo, lägger vi till en hall, så är det fortfarande en byggnad från 60-talet. Jag yrkar bifall till Bo Svedberg och avslag till kommunstyrelsens förslag.

Gottlieb Granberg (M): Det är ju också en beskrivning av hur läget var. Det här projektbladet skrevs före budgetbeslutet om att vi skulle undersöka var vi ska ha en arenastad. Men man ska ju vara medveten om att det står inte mot en arena. Vi behöver de här uppgifterna för att veta vad vi gör bäst. Vilka behov vid behöver i en ny arena. Likaså behöver vi någon sorts facilitet i nuvarande sim- och sporthall. Den kommer inte att rivas, utan användas på ett annat sätt. Därför behöver vi den här utredningen. Är det så att man stör sig på uttrycket att det ska vara en ny bassängyta i den här, att den är utritad som ett faktum att den ska ligga där, då är det bättre att vi återremitterar till tekniska där man klargör precis vad det är som behöver utredas och vilka pengar det skulle vara. Jag har också hört att när vi pratar om en ny arena, så kanske inte den här halva miljonen behövs för att utreda det här. Jag föreslår att vi återremitterar det här för att det är nya förutsättningar.  

Azra Muranovic (S): Nej, vi vill inte återremittera det och köra det här i ett par vändor till därför att i beslutsunderlaget vi beslutar om i dag handlar det inte om att man stör sig på att-satsen, utan det står vad det står. Där står att man utreder en ny bassängyta bredvid den simhall som finns i dag. Det finns inritat också och vi vill inte att man gör det. Vi vill att man bygger en ny simhall. Sedan förstår jag att Alliansen börjar förlora majoriteten och vill återremittera frågan för att hitta en ny majoritet för ett nytt förslag. Jag yrkar bifall till Bo Svedbergs förslag. 

Gottlieb Granberg (M): Jag tycker det är bäst att jag får säga vad jag tycker i det här. Jag tycker att det kan störa bilden. Det behövs utredas vad vi gör med den sim- och sporthall vi har i dag. Det är därför vi tycker att vi behöver återremittera frågan, för den behöver hålla i ett par år till. Precis som ni säger är den rikligt frekventerad och kanske behövs den som ett stöd i framtiden också, för det saknas vattenyta, beroende på hur mycket vi vill kosta på det här, givetvis. Jag håller fast vid återremissen. Då kan vi konkretisera det hela på ett annat sätt. 

Jörgen Skärin (MP): Jag yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och yrkar bifall till Bo Svedbergs yrkande. Det vi ska besluta om är det som står här: att vi eventuellt ska utöka bassängytan och en eventuell tillbyggd simyta vid befintlig simhall. Det är ganska klart att det är det vi ska besluta om. Återremiss betyder ju egentligen bara att vi ska försöka ändra på någonting i sporthallen till en annan möjlighet. 

Hans-Göran Johansson (C): Jag håller med Gottlieb där, det är väl lämpligt att återremittera det här ärendet. Vi vet ju att det har påbörjats en arenautredning. Det var något vi var överens om i budgeten: att det ska finnas en arena. Nu är det uppenbart att ingen tycker det här förslaget är bra, det är inget att hymla om här. Det handlar inte om att vi märker att vi förlorar, utan om att det finns ingen majoritet för att bygga en ny bassängyta i Värnamo. Då är det väl totalt orimligt att köra den i backen? Då är det bättre att ta tillbaka den. Skulle vi få för oss att riva sim- och sporthallen, om vi skulle få för oss det, då kommer det ta hus i helsike i Värnamo. Det är ett av flaggskeppen rent arkitektoniskt, med det sluttande taket. Det används i arkitektoniska kretsar som en förebild för hur 1950- och 1960-talsarkitektur såg ut. När man undervisar arkitekter i dag på Chalmers universitet använder man Värnamo sporthall som ett exempel och att det är synd att man har gått ifrån det. Om vi då märker att det inte finns någon majoritet i fullmäktige för att göra en utredning om att utöka bassängytan på det sättet så är det väl helt meningslöst att jobba med det? Om vi i arenautredningen ska komma fram till att vi ska bygga en arena eller en simhall, då lär vi inte vilja ha två simhallar i Värnamo. Simhallar och ishallar är bland det dyraste man kan drifta. Det går åt 96 till 98 procent i skattepengar för att få den anläggningen att driftas. Då är det väl ingen mening att köra det ärendet i väggen, utan att då är det bättre, som Gottlieb säger, att man tar tillbaka ärendet och utreder vad ska den nuvarande bassängytan användas till? Det sade Stefan Lund redan på sin tid, det är jätteenkelt: fyll bassängen och gjut igen golvet, så kan man använda den till bland annat innebandy och andra typer av bollidrott. Då är det väl jättebra att vi återremitterar ärendet, för då vet vi i alla fall att vi inte ska bygga till en ny bassängyta. Det finns det ju ingen majoritet för, då är det väl ingen mening att köra det i väggen? Skicka tillbaka ärendet till tekniska, fortsätt med arenautredningen, och ta fram vad simhallen ska användas till då. Jag yrkar bifall till Gottlieb Granbergs yrkande. 

Azra Muranovic (S): Nu tycker jag att du blandar äpplen och päron, Hans-Göran, för det här handlar inte om arenastaden.  Det är ingen som säger att vi inte vill ha det eller var vi ska bygga den, utan det vi är intresserade av är det vi inte vill göra. Det är att inte bygga en ny bassängyta, inte en ny simhall. Det är inte det vi pratar om, för i ärendet står det beskrivet ”en ny bassängyta”. Det vi tar ställning till i dag är om vi ska utreda utrymme för en ny bassängyta på det ritade området, det är det vi står och pratar om. Det är ett förslag, ett område. Man kanske tittar på andra områden också, men det man pratar om i utredningen är att utreda en ny bassängyta och det är det vi inte vill ha. Vi vill inte ha ett tillbygge eller påbygge utan, som du säger, titta på en arenastad, vilket jag tror att alla oppositionspartier vill. Det är viktigt att du inte blandar ihop det, för det vi säger nej till är en ny bassängyta som ska utredas och byggas till bredvid simhallen. Tack. 

Hans-Göran Johansson (C): Jag har inte missförstått det överhuvudtaget. Jag tog till och med i dag fram en gammal utredning som Johan Arvidsson gjorde över kommunens arenor, som redovisades i kommunstyrelsen 2019. Där finns samma beskrivning, som du hänvisade till Bo, med antalet besökare, antalet skolelever, antalet ökade timmar för simundervisning enligt skollagen med mera. I den utredning som Johan presenterade i slutet av 2019 fanns två exempel. Antingen bygga en ny bassängyta i anslutning till den befintliga simhallen, beroende på att vattenytan inte är tillräcklig för antalet elever som finns i kommunen för att klara av simundervisningen, helt enkelt.  Alternativ två var att bygga en ny simhall. Det är precis det direktivet tekniska efterfrågar. Nu ser vi att det finns ingen majoritet för att göra den utökade bassängytan och då är det ingen idé att köra det i väggen. Då är det det andra alternativet vi måste koncentrera oss på. Jag tycker inte att vi slingrar oss ur det här, utan konstaterar bara att det finns ingen majoritet i fullmäktige för det som vi trodde fanns. Då är det back to basics och jobba emot det andra alternativet. 

Azra Muranovic (S): Jag håller med dig, det finns ingen majoritet för det. Då kan vi lika gärna avslå ärendet och ta fram ett ärende där vi diskuterar något helt annat. 

Gottlieb Granberg (M): För att förklara igen vad jag menar. Den här ärendebeskrivningen skrevs i en period innan vi kom fram till att vi skulle undersöka en arena. Därför är den inte riktigt komplett. Under den undersökningen ska man kartlägga vilka funktioner som behövs, vilka tekniska lösningar man ska göra och man involverar säkert VSS i det hela, hur man ska uppfatta den rent besöksmässigt och så vidare. Det behöver vi fortfarande pengar till och därför vill jag att vi återremitterar det här och förändrar det här projektet. Det kommer säkert komma fram vad gör vi med den här nuvarande simhallen fram till vi har en ny? Det kommer också att behövas, för det är bra att veta så fort som möjligt. Därför vill jag återremittera det.

Bo Svedberg (S): I mitt yrkande sa jag att de anvisade medlen skulle gå tillbaka och därmed avsluta det här ärendet. Det finns ingen anledning att återremittera något och börja om någonting. Då är det bättre att gå back to basic och tala om vad om vad vi vill md det här. Men här handlar det om att tillsätta 500 000 för en ny projektering av något som vi inte vill, då måste vi avsluta den. Punkt slut!

Jan Cherek (SD): Den här debatten är rätt meningslös. Ska vi hålla på att dutta hit och dutta dit på att göra en massa projekteringar på något som vi inte ens har en tanke ska bli av, det är vansinnigt. Tanken bland alla härinne och samt våra föreningar är att vi ska ha en arenastad, där vi har allting samlat. Då kan vi lika gärna lägga ner det som vi nu håller på att projektera. Det är bättre att koncentrera sig på det som vi sade i budgeten: att vi börjar sätta spaden i marken till en arenastad. Det är det viktigaste. Börja med det och sedan utökar vi arenastaden med de som kommer i tur. Det är så vi måste jobba. Vi kan inte bygga en sak här och en sak där. Skulle vi nu utöka med en bassängyta, hur länge har ni räknat med att den ytan ska sträcka sig? Hur mycket pengar ska vi slänga ut på den bassängytan? För då skjuter vi en arenastad eller en ny simhall ännu längre bort. Det är vansinnigt att smådutta och reparera lite hit och dit. Gör nytt från början i stället!

Gottlieb Granberg (M): Ja, jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det här:, men vi behöver den här kunskapen för att fatta ett beslut om en arenaplats. Vi behöver den kunskapen och det kommer att kosta pengar. Vi har en arenastad i budgeten i framtiden, ingen har lagt in den i budgeten i närtid, det kommer att ta en viss tid. Under tiden behöver vi någonstans där man bedriver simundervisning, inte minst, som är VSS stora grej. Vet ni vad en ny simhall kostar? Om man jämför med andra kommuner och tar ett snitt, 350 miljoner. Det är bara kapitalkostnaden, avskrivningen ligger på 5 miljoner om året. Håller den här i fem år kan man kosta på den 25 miljoner, så är det ungefär kostnaden för en ny. Det här är inget duttande hit och dit, utan det är för att den ska överleva över huvud taget. Och vi behöver den här kunskapen för att vi ska förstå hur vi går vidare, för att få det att hänga ihop med den nya arenan och när vi kan få in den i budgeten. Vi är inte ens överens om en plats än.

Azra Muranovic (S): Innan till vi kommer till de här mötena förväntar jag mig att verkligen att vi läser de ärenden vi har. Det är därför vi blir betalda och i de här handlingarna står det inte ett skvatt om att den här förstudien ska leda till en ny arenastad. Det står inte, det står att ”genom en inledande förstudie ska vi kartlägga vilka funktioner som ska finnas och hur tillbyggnaden kan ske. Hur stor den behöver vara och övergripande hur den tekniska lösningen kan se ut. Vi kommer i detta arbete att involvera såväl allmänhet som föreningar som idag använder simhallen/bassängerna. Det vi tänker nu är att tillbyggnaden, av besökaren ska uppfattas som en utökning av befintlig simhall, men tekniskt kommer den att vara ett helt eget system, som ej påverkar existerande system. För att motivera en tillbyggnad behöver vi kunna säkerställa att vi, så långt möjligt, vet ad som krävs i befintlig simbassäng för att förlänga dess livslängd ytterligare”. Det handlar alltså inte om att vi behöver göra detta för att kunna göra en arenastad. Vi behöver inte ens prata om det i det här ärendet, för det är inte det det här handlar om. Det här handlar om att förlänga livslängden på den simhall vi redan har skjutit framför oss att renovera. Det är ju det det här handlar om. Det handlar om att vi har brustit i att i tid ha byggt tillräcklig bassängyta. För ett par år sedan fick vi det från Johan och tekniska utskottet, vilket behov vi har av bassängytorna. Det var inte i går fick det, inte i år heller. Det var för flera år sedan. Det här handlar om att antingen så river vi det här ärendet och börjar på nytt eller så ska vi återremittera ärendet. Varför ska vi återremittera ärendet? För att hitta en ny majoritet för detta? Städa lite i ärendet? Vad är meningen? Varför kan man inte ta ett nej?

En första omröstning slutade med att fullmäktige godkände återremissen. S begärde votering. Röstningen slutade 16–15 till oppositionens fördel att inte följa kommunstyrelsens beslut. Vid en återremiss behövs dock endast 30 procent av rösterna, vilket innebar att Alliansens förslag om återremiss till tekniska blev slutresultatet.

Taggar

Dela


5 reaktioner på Förslaget om förstudie till ny bassängyta skapade debatt

Och alla dessa återremisser på simhallen kostar bara pengar och säkerligen nya konsultarvoden.
Simhallen eller den framtida tänkta arenan skulle ha kunnit vara på plats för länge sedan.
Men, dessa men, återremisser och pengar avsatta för nya utredningar och nya återigen nya konsulter, ger bara hål i penningpungen.
Men återigen men, de ska ju gynna någon…

Ännu ett skämt! Men betala för ett gummihus som man skulle fått betalt för att överta – det fattar ingen. Vare sig har eller kommer att sätta min fot i gummihuset.
Men de som gör det kan heller inte klaga.

Absolut skall det byggas en arenastad med allt på samma ställe, det vore kanon! Fotboll, volleyboll, ishockey, simhall med mera.
En investering för de närmsta 60 åren.

När det gäller Gummifabriken så är det en av de bästa investeringar som kommunen har gjort. Det är det utbudet som finns där som skiljer Värnamo från andra kommuner av samma storlek.

Vilka bakåtsträvare!!
Förra renoveringen av sporthallen måste väl ändå anses som ett stort skämt….
När Gummifabriken skulle renoveras, fattades det minsann inga pengar…
Tänk en ny arenastad med bad , ishall , innebandy, cafeteria med mera.
Finns inte en unge som vill åka till simhallen.
Vad kostade Gummifabriken egentligen??

Kommentarsfunktionen är stängd