Nyheter

Förslaget: bygg ut förskolan och skolan i Horda

Nyheter En Hordabo föreslår att kommunen bygger ut Igelkottens förskola och Horda skola för att stärka ortens attraktion.

Arkivfoto

Boende i Horda samhälle och intilliggande byar ser området som attraktivt för barnfamiljer som väljer att flytta dit, samtidigt som allt fler barn föds i området. Det ökade invånarantalet medför en större efterfrågan på förskoleplatserna på Igelkottens förskola. I dagsläget verkar efterfrågan vara större än kapaciteten att ta in alla barn, eftersom ortsinvånarna redan nu ser nödlösningar med grupper utomhus och ett stort antal barn på liten yta.

En Hordabo menar att det hos det hos föräldrar som väntar på en förskoleplats finns en stor oro att inte få plats på Igelkottens förskola. Hordainvånaren har därför skickat in ett medborgarinitiativ med ambitionen att kommunen bygger till förskolan, så att det finns tillräckligt med plats för alla de barn som önskar att gå Igelkottens förskola.

”Inför framtiden ser vi att även om det skulle stanna av och bli ett minskat inflöde på förskolan, så kommer platsen att behövas på skolan när barnen blir äldre. Optimalt hade då varit att bygga till en byggnad eller sätta ut en barack som kan användas för både förskola och skola”, skriver initiativtagaren.

Taggar

Dela