Nyheter

Förslaget: Bygg arenastad på industriområde 

Nyheter Debatten om en arenastad i Värnamo tar en ny vändning.

Debatten om en arenastad i Värnamo tar en ny vändning, när en kommuninvånare föreslår bygget av en arenastad på Norregårds industriområde.

IFK Värnamos framgångar ger en ny dimension till frågan om en arenastad i Värnamo. En av de mest förekommande platserna som har pekats ut i diskussionen är öster om fjärrvärmeverket, utmed riksväg 27. Men nu lanserar en kommuninvånare ett nytt alternativ: Norregårds industriområde.


Förslaget i något redigerat skick:
Så underbart att IFK Värnamo tagit sig in i fotbollens finrum och så fantastiskt att Värnamo kommun bestämt sig för att satsa på en ny fotbollsarena.

Samtidigt har vi många andra föreningar som också dras med oerhört slitna anläggningar och brist på plats. Vi har en ishall och en simhall på fallrepet och vi har nystartade föreningar som Värnamo Gymnastikklubb, där det finns en rejäl kö av barn som inte kan släppas in på grund av begränsade tider och lokaler. Simkunnigheten hos Värnamos barn beror till stor del på att Värnamo simsällskap bedriver verksamhet i Värnamo simhall men också på Värnamobadet under sommartid. Vad händer om/när båda måste tas ur drift på samma gång?


Barns och ungdomars idrottande är livsviktigt nu och i framtiden. Min stora förhoppning är att Värnamo kommun nu tar tillfället i akt och gör en allomfattande plan för både fotbollsarena, en ny idrottshall, en rejäl simhall och dimensionerar samtliga utifrån behoven som finns – på bred front.

Även om byggnationen sker i etapper vore det förödande om det blir en kortsiktig plan och insats för en idrott, när behoven är så stora och faktiskt också akuta. Då finns risken att det bara blir en enda punktinsats till en högre kostnad än om man tar ett helhetsgrepp.

Mitt förslag är också att man arbetar på en central placering, med god tillgänglighet och säkert cykelavstånd för barnen, samtidigt som smidig anslutning till E 4 och riksvägar så klart måste lösas. Här föreslår jag helt radikalt en byggnation på Norregårds industriområde.


I ett antal andra kommuner har man gjort det aktiva valet att flytta ut industrier från själva tätorten, genom att erbjuda dem plats på bättre lämpade ställen. Med en Arenastad Värnamo på Norregård får man också en närhet till Borgen och all den idrottsverksamhet som finns där.

Man kan ha gemensamma utrymmen for ombyte, dusch, fika/mat och även erbjuda kanslilokaler för föreningarna som lättare kan samarbeta och ha utbyte av varandra, skriver kommuninvånaren i sitt medborgarinitiativ.

Omröstningen pågår fram till och med den 10 december. Hittills har sex personer sagt ja till förslaget.

Taggar

13 reaktioner på Förslaget: Bygg arenastad på industriområde 

Tycker delvis det är ett bra förslag, närheten till Borgen bland annat men då ska det inte rivas några industrifastigheter utan byggas på den obebyggda marken om den är tillgänglig.

Så nära centrum som möjligt. Då kan långväga fans hänga på pubarna/restaurangerna, övernatta på hotellen och kanske handla något. I min drömvärld skulle man bygga bort friidrotten från Finnvedsvallen och bygga nytt till dem. Sedan bygger vi om vallen. Sittplatsläktare på ena kortsidan, bortastå på andra kortsidan. En liten del ståplats på långsidan för kamrattolvan resten sittplatser. Är man rädd för översvämning av Lagan så kanske någon har något bra förslag på om man kan höja vallarna runt Lagan lite i detta område. Vi får otroligt mycket beröm för vår arena då den ligger så vackert.

Det är ju klart att en arenastad ska ligga mitt i centrum så alla kan ta sig dit på sina apostlahästar.

Bygg en stor anläggningen på Bredasten. Med både ishall, simhall, gymnastikhall, inomhushall för basket, fotboll, innebandy med mera. Så riv det gamla och sälj det som villatomter till alla som står i tomtkö.

För oss som inte bor i centralorten vore området vid Vandalorum eller Bredasten att föredra. Då behöver vi inte ta oss in i centrum.

Kommentarsfunktionen är stängd