Nyheter

Förskola i fokus under dialogmöte: ”Hjärtat i Åminne”

Nyheter Framtiden för Å-mini förskola och fritidshem diskuterades flitigt under kvällens landsbygdsdialog i Åminne.

Framtiden för Å-mini förskola och fritidshem diskuterades flitigt under kvällens landsbygdsdialog i Åminne.

En av de inkomna enkätfrågorna inför mötet berörde att underlätta reglerna för fristående förskolor och fritidshem. Bland annat menar man att det finns svårigheter att få tag i rektorer till Å-mini.

– Å-mini är en fristående verksamhet som står på egna ben och barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen är tillsynsenhet. Det finns ett gediget reglemente kring det hela som kommer att revideras för att fristående förskolor som tillhör frikyrkor och religiösa samfund ska kunna bli godkända. Bland annat ska det finnas en skolchef och rektor till varje fristående förskola hädanefter. Det kan vi i det här rummet vara helt eniga om att vi ska se till att få ihop för det här är en av de absolut mest välskötta förskolorna i hela kommunen och det är en hel del ideella krafter som gör det här, säger förvaltningschef Johan Grahn på barn- och utbildningsförvaltningen i Värnamo kommun.

– Jag har suttit med i styrelsen i 14 år. Det är vi i Åminne Gille som driver den här skolan. Vi styrs av stadgar som gör att vi blir ganska så begränsade i vår verksamhet, vilket gör att då blir urvalet tufft som huvudman. Det är jättesvårt att sitta med i styrelsen. Går det att få möjlighet att köpa in tjänster, kan man få hjälp med konsulttjänster? Att sitta med i en sådan här styrelse ställer stora krav på kompetens inom flera tunga områden, såsom arbetsrätt, ekonomi, arbetsmiljö och kunskap inom rektorskap. Att då tillsätta en rektor på 20 procents tjänst är ett svårt dilemma. Sedan har vi även en fristående fritidsverksamhet. Utan fritidsverksamheten hade Å-mini aldrig gått runt, det är inte en lätt knut att lösa. Det finns heller ingen möjlighet att utvecklas i de här lokalerna. Vi hade en modullösning för några år sedan, men det var inte lätt för det var en tuff ekonomisk börda, säger Helena Nyberg, ordförande i Åminne Bruksmuseum. 

– Ju hårdare kraven är, desto svårare är det att göra ett arbete på ideell basis. Ni driver en förskola för 45 barn, det är en stor förskola som drivs av ideella krafter. Det ni gör är fantastiskt och för oss är det jätteviktigt att ha er kvar som aktör, men med de regler som har kommit de senaste åren så är det inte lätt. Därför är det också bra att kunna lyfta de här frågorna till en högre nivå, infliker kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

– Vi har pratat mycket som byggnationer här i kväll. Vill folk bygga här i Åminne? Ja, så länge Å-mini är en fristående förskola. Så länge vi har Å-mini så vill folk komma och bosätta sig här. Vilka barn har möjlighet att kunna ta sig ner till en närliggande badplats och svalka av sig en varm dag? Vilka barn får ekologisk mat i förskolan? Vilka barn har möjlighet att gå ut på en ordentlig inhägnad lekplats? Jag känner så mycket för förskolan och för Åminneborna att reglerna ska bli så anpassade som möjligt. Förlorar vi Åmini och inte längre kan säga att Å-mini är en fristående förskola så tappar vi så mycket. Å-mini är hjärtat i Åminne, säger Karin Malmsten. 

– Det här är en riksfråga för vi har gått ner i ambitionen. Vi har också hindrat barn från att gå i bra privata förskolor, men vi är på väg åt hel fel håll och vi behöver inte ha avkall på bra förskolor, säger kommunstyrelsen förste vice ordförande Mikael Karlsson (C).

– Mycket drabbar Åminne om vi inte har Å-mini kvar, avrundar Helena Nyberg.

Taggar

Dela