Nyheter

Försäljning av okokta kräftor har begränsats

Nyheter Nya regler gäller för kräftfiske

Arkivfoto

Från och med 2020 gäller nya regler för fiske efter signalkräfta. Förändringarna innebär att det inte är tillåtet att fånga och behålla kräftor under 10 cm. Möjligheten till transport och försäljning av okokta kräftor har begränsats. Dessutom har reglerna för allmänhetens kräftfiske i Vättern ändrats.

Bakgrunden till de nya reglerna är att signalkräftan är en del av EU:s lista över invasiva främmande arter. Med anledning av klassningen som en invasiv främmande art för EU har Sverige via Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en hanteringsplan och nya regler för hantering och fiske av signalkräfta.

Syftet med förändringarna
Ändringarna av reglerna är förändringar som Sverige har behövt göra. Syftet med de nya reglerna är att kunna fortsätta fiska signalkräfta men ändå minska risken för spridning till nya vatten, vilket är det största individuella hotet mot vår inhemska flodkräfta.

För att ytterligare minska risken för spridning av kräftpest är det från och med i år endast tillåtet att transportera levande kräftor direkt från sjön till platsen där de ska kokas. Det är enbart tillåtet att sälja levande kräftor om fiske sker med stöd av enskild rätt och kräftfisket bedrivs inom näringsverksamhet. Då får också kräftor transporteras okokta mellan den som bedrivit fisket, återförsäljare och köpare.

– Vår bedömning är att de nya reglerna som rör fisket efter signalkräfta är väl avvägda och ger ett stärkt skydd för flodkräftan, samtidigt som de inte ger några stora inskränkningar i fisket efter signalkräfta i länet. Däremot minskas allmänhetens kräftfiske i Vättern, säger Anton Halldén, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Jönköping.

Reglerna gäller det så kallat hanteringsområdet för signalkräfta där hela Jönköpings län ingår. Ytterligare en förändring är att Länsstyrelsen inte längre får ge tillstånd för odling, utsättning eller flyttning av signalkräfta. Detta gäller även vatten där signalkräfta finns sedan tidigare.

Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Taggar