Nyheter

Försäljning aktuell vid Näsudden

Försäljning aktuell vid Näsudden

Nyheter Nu diskuteras det att sälja en byggnad vid Näsudden men en sådan får inte inkräkta på tillgängligheten för badande och andra som vill komma dit.

Det är tekniska utskottet som diskuterar frågan om badplatsen strax öster om Värnamo.
Nu föreslår utskottet att kommunstyrelsen beslutar att ge mark- och exploateringsavdelningen i uppdrag att i samarbete med tekniska utreda förutsättningar och villkor för en försäljning av servicebyggnaden vid badplatsen med svar i ärendet senast 1 mars nästa år.

– Badplatsen ska var kvar och den ska även vara tillgänglighet för allmänheten om det blir en försäljning av huvudbyggnaden, påpekar utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

Näsudden, populär badplats. Arkivbild

Taggar

1 reaktion på Försäljning aktuell vid Näsudden

Vem av politikerna är det som är intresserad av att köpa fastigheten tro?
Märkligt att man börjar utreda detta just nu.
Klart att en försäljning skulle inkräkta på allmänhetens tillgänglighet med tanke på byggnadens placering på udden.
Nu får ni ge er!

Kommentarsfunktionen är stängd