Nyheter

Företagsledaren: Efterfrågan är enorm

Nyheter När statistiken anlände som visar att underleverantörerna i kommunen har historiskt höga siffror träffade vi Torbjörn Egerhag vid K D Feddersen i Värnamo. Här finns värdemätaren och den starka framtidstron 

Torbjörn; Vi har en enorm efterfrågan

K D Feddersen ägs av en stiftelse i Hamburg som driver ett stort äldreboende. 

– Vi har funnits i Värnamo sedan 2010 och vår verksamhet är försäljning av maskiner och råvara i Norden och Baltikum. Vi är 15 anställa i Värnamo, 25 totalt i Norden, och omsätter 300 miljoner kronor, börjar Torbjörn Egerhag berätta. 

Företagsledaren har varit med i tidigare upp- och nedgångar och berättar varför det går så bra för regionens underleverantörer. 

– Dels har efterfrågan av plast varit enormt hög hela året. När pandemin kom stannade kvartal två förra året. Kvartal tre och fyra började det repa sig ordentlig och första kvartalet i år slog det till rejält. Jakten på råvaror är stor och samtidigt finns det en stor framtidsanda och när vi ser på försäljningen på plastmaskiner ligger vi på en hög nivå. Här i Värnamo har vi administration, säljare och servicetekniker. I Smålandsstenar och finska Åbo finns råvarulager. 

Att K D Feddersen är en bra värdemätare för underleverantörerna skriver Torbjörn Egerhag under på. 

– Vi säljer råvaror till plastindustrin och maskiner till plastindustrin. Vi ser den dagliga affären och företagens framtidstro. Råvaran vi säljer hamnar hos Scania, Ikea, Thule och Volvo bland annat och det är en bra värdemätare för framtiden.

– Vi ser att det är bekymmer med att få tag på råvaror. Orsak nummer ett är att många företag drog ned sin produktion och man underskattade att det skulle vända så snabbt. Dels är det tekniska ordsaker att man haft en del incidenter på tillverkningsanläggningar och man får inte fram tillräckligt med material. Dels problem med frakter från andra kontinenter, finns tomma containrarna och lastade containrar som är i fel världsdel. Fattas det några procent så blir det känningar direkt. Vi köper bara råvara i Europa och är inte beroende av Asien. Materialbrist har vi varit med om tidigare men det är fler råvaror som det finns behov av. Var femte eller sjunde år kommer det bristtillfällen. Hur det kunde vara möjligt att en båt sätter stopp för transporter i Suezkanalen samtidigt som det är pandemin? Det hände mycket saker samtidigt i världen. Eftersom vår råvara kommer från Europa har det gått jättebra men man får jobba lite hårdare bara… kommenterar Torbjörn Egerhag över en kopp kaffe i fikarummet på Lundbyvägen i Värnamo. 

Varför går det bra för våra underleverantörer, undrar vi?

– Om man jämför med 2008, för industrins del, så var regeringen tidigt ute med möjligheten till korttidsarbete och stöd i form av lån. Vilket i sin tur gjorde att företagen inte varslade sin personal. När inte folk blir varslade så fortsätter vi att konsumera. I Sverige har vi inte rest utomlands som vi gjort tidigare utan konsumerat mera på hemmaplan. Vilket har gjort att vi har skapat en marknad. När regeringen tog beslutet om stödpaketet var det nog ingen som trodde att det skulle ge så mycket. Marknaden har gått mycket starkare då företagen valde att inte varsla sina medarbetare utan kunde behålla. Just nu är vi i en kraftig uppåtgående kurva. En utplaning kommer, men den ser vi inte just nu. Jag säger, spontant, att av våra 400 kunder så är det ingen av dessa som har lite att göra idag. Jag vill nog betona att det är från att ha mycket att göra till att ha extremt mycket att göra. Att ha en bra personalförsörjning är en del av utmaningen, att hitta rätt medarbetare är en del i utvecklingen. Man måste jobba för att ha kvar sin personal. Vi lever i en bra region där det finns kunnig personal, i regionen finns det goda chanser att vidareutveckla sig och det har aldrig sett så bra ut att långsiktigt kompetensförsörja sig. Konsumenterna har haft möjlighet att konsumera under pandemin och när vi har uppgång kan vi gå in i den med full kraft. Kan man som företagare behålla sin personal är man överlägsen. 

Hur ser det ut för K D Feddersen om fem år?

– Då har vi lagt till ett verksamhetsben och det är maskinutrustning som återvinner plast. Vi har så mycket krav på oss att återvinna förpackningar. Här finns bara möjligheter och vi är dubbelt så stora om fem år, avrundar Torbjörn Egerhag.

Underleverantörerna gör historiskt starka siffror. K D Feddersen och Torbjörn Egerhag instämmer.

Taggar