Nyheter

Föreslår utökad budget för konstsnöprojekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige utökar beviljad budget för satsning på konstnö i Borgen.

Arkivbild från pressträff 2019.

2019 genomförde dåvarande tekniska förvaltningen en förstudie om konstsnöspår i Borgen i Värnamo. I 2023 års och 2024 års investeringsbudget finns 5,5 miljoner kronor per år avsatt för projektet ”Konstsnö Borgen” och för att pengarna ska kunna användas behöver kommunfullmäktige fatta ett startbeslut för att budgetmedlen ska kunna användas. 

Eftersom förstudien nu har hunnit bli snart fyra år gammal har teknik- och fritidsförvaltningen beslutat att vissa delar skall belysas på nytt med utgångspunkt från omvärldsförändringar, teknikutveckling samt vidareutvecklade idéer. 

Sedan kostnadsberäkningen för investeringen gjordes i februari 2020 är inflationen 17 procent (KPI). Ett antagande är att priser har gått upp i motsvarande grad. Teknik- och fritidsförvaltningen bedömer att investeringen på grund av inflationen har blivit 1,87 miljoner dyrare. I Värnamo kommuns policy för investeringsprocessen står angivet ”I de fall där en bedömning före start görs att investeringen blir mer än 10 procent högre än anvisade medel i investeringsbudget ska begäran om ytterligare medel göras hos kommunstyrelsen före påbörjandet och frågan om investeringen ska genomföras ska då prövas på nytt. En uppdatering av projektbladet ska då också ske.”. 

I förstudien beräknas intäkterna för spåravgifter ligga på cirka 700 000 kronor med de priser som då rådde. Sedan dess har priserna höjts. Slutsatsen blir att skattningen av intäkterna med samma resonemang som i förstudien, landar på 875 000 kronor. Det innebär att driften av konstsnöspåret inte kommer att belasta teknik- och fritidsförvaltningens nuvarande kostnader för drift, skriver tjänstemännen. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade på tisdagens sammanträde att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att, under förutsättning att 2024 års investeringsbudget för projekt Konstsnö Borgen, projektnummer 220028 utökas med 1,87 miljoner kronor, fatta startbeslut för investeringen samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anvisa 5,5 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till projekt ”Konstsnö Borgen”.

Fakta: Tidsplan för projekt Konstsnö Borgen

–  Slutlig politisk förankring som avslutas med att medel anvisas våren 2023

– Upphandling av tjänster och utrustning sommaren 2023

– Byggnation hösten 2023

– Driftklar konstsnöpist vintern 2023

– Asfaltering 3 meter bredd sommaren 2024

Taggar

Dela


Läs mer

Konstsnöprojekt hänskjuts till budgetberedning

2 reaktioner på Föreslår utökad budget för konstsnöprojekt

Sådana vansinniga idéer i dessa tider
Känns som en klubb för inbördes beundran
Lägg pengarna där flera kan få användning av dem som skolan och äldrevården

Ja, ibland finns det pengar och ibland inte.
Tänk vad dessa pengar hade gjort nytta i hemtjänsten och skolan.

Kommentarsfunktionen är stängd