Nyheter

Föreslår budgetlyft för byggprojekt

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar drygt 251 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till fem pågående byggprojekt.

Teknik- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anvisar drygt 251 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till fem pågående byggprojekt. Bilder: David Alin/Riksbanken

På teknik- och fritidsnämndens senaste möte diskuterades anvisningar av medel till fem av kommunens pågående byggnationer inom förskola och skola. Nämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå att kommunufullmäktiges ledamöter anvisar 251,118 miljoner kronor ur 2023 års investeringsbudget till de fem projekten. Så här är tanken att medlen ska fördelas till de olika projekten:

Rönnbackens förskola i Bredaryd: 33 miljoner kronor 

Skogens förskola i Värnamo: 29,328 miljoner kronor

– Förskolan Ekenhaga i Värnamo: 30 miljoner kronor

Park arena: 30,79 miljoner kronor 

– Nya Trälleborgsskolan: 128 miljoner kronor 

Taggar