Nyheter

Föreslår att två miljoner investeras i badhuset

Nyheter Två miljoner kronor. Så mycket pengar föreslår Tekniska utskottet att kommunstyrelsen ska bevilja för att renovera gymmet i badhuset samt Värnamo Hälsocenter i samma fastighet.

Föreslaget, som är undertecknat av fritidschefen Johan Arvidsson, och Jesper du Rietz, förvaltningschef innebär att en miljon kronor läggs på vardera gymmet och Värnamo Hälsocenter. Motiveringen till satsningen är bland annat att gymmet har slitna lokaler och att båda verksamheterna har ett ökande antal besökare.

Enligt förslaget ska en miljon kronor tas från kontot för simhallen inventarier och den resterande miljonen från investeringsbudgeten 2019. Det föreslås också att pengarna görs tillgängliga så att arbetet kan påbörjas redan under detta år.

Den 15 maj fattar kommunstyrelsen beslut i ärendet.

Taggar