Nyheter

Föreslår att kommunen säljer Östhamra

Nyheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att sälja Östhamra i Rydaholm så att Schedevi Psykiatri AB kan starta HVB-hem (hem för vård eller boende) i fastigheten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att sälja Östhamra i Rydaholm så att Schedevi Psykiatri AB kan starta HVB-hem (hem för vård och behandling) i fastigheten. Arkivbild

Schedevi Psykiatri AB kommer inledningsvis att söka tillstånd för åtta platser i ett HVB-hem, som enligt planen ska börja fyllas under hösten 2022. Företaget menar att de. kommer att behöva anställa 14 till 16 personer för att få den första enheten i drift.

Värnamo kommun föreslås sälja fastigheten Sävrarp 1:112 i Rydaholm till Södra Annexet Fastigheter AB för 7,25 miljoner kronor.  Tomten är på drygt 8 000 kvadratmeter och på den finns fem byggnader.

Taggar