Nyheter

Föreläsning om processen från bi till honung inledde årsmöte

Nyheter Osteoporosföreningen i Jönköpings län har haft årsmöte.

Osteoporosföreningen i länet kunde på Vrigstad värdshus åter genomföra årsmöte, nu utan fysiska restriktioner och med deltagare från länet.

Mötet föregicks av en mycket uppskattad och inspirerande föredragning av biodlare Lena Freij från Hjälshammar om processen från bi till honung.

Föreningen konstaterar i samband med årsmötet och välkomnar nu fastställt nationellt kunskapsstöd för en jämlik osteoporosvård i landet, med förslag till utjämning av regionala skillnader i vårdutbud. Det handlar även om att patienter tar/ges möjlighet att genom patientkontrakt vara med och bestämma om sin egen vård och rehabilitering,

Till ordförande för årsmötet valdes Marianne Svensson och till mötessekreterare Inger Svensson.

Margareta Lindahl omvaldes till länsordförande, Anita Torstensson nyval till vice ordförande och till övriga styrelseledamöter omvaldes Eva-Maria Axelsson, Inger Svensson,Anki Enroth,Inger Melkersson och Agneta Uhr. Adjungerad styrelseledamot blev Gunvor Runesson.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och det kunde summeras att det trots pandemin pågått ett antal aktiviteter i länet för att sprida kunskap om osteoporos.

En verksamhetsplan fastställs för året.

Vi ser fram emot ett givande arbetsår 2022 och välkomnar alla krafter i detta arbete.

Källa: Pressmeddelande från Osteoporosföreningen i Jönköpings län

Taggar