Nyheter

Flygvapenchef på besök i Hagshult

Nyheter Aurora är största militära övningen på 20 år och i dag var flygvapenchefen Mats Helgesson på besök i Hagshult och tittade till verksamheten där det övas på luft- och markhot under stark sekretess och säkerhet.

Flygvapenchefen Mats Helgesson är på besök i Hagshult  [1/3]

Låter mycket och snabbt går det. Från Hagshult till okänd destination.  [2/3]

– Viktigt att vi övar tillsammans, säger Mats Helgesson  [3/3]

Tillsammans med övrig press, lokal, olokal och internationell, fick vi idag förmånen att följa med ut till Ya:s flygfält utanför Hagshult. Otroliga och otaliga säkerhetskontroller så man nästan trodde att kriget var på riktigt.

– Här i Hagshult är det god och positiv anda, mycket bra verksamhet. Tröttheten har inte kommit ännu, säger Mats Helgesson flygvapenchef på Försvarsmakten när han idag besökte Hagshults flygplats.

– Vi har ett stort behov av att öva, idag har vi materialet ute på plats och nu när vi har både yngre och äldre som övar och det är viktigt att föra över kunskapen till de yngre. Vi har även internationella gäster på besök och vi gör övningar tillsammans, avslutar Mats, flygvapenchefen.

19 000 män och kvinnor övar i Aurora som pågår just nu. Armén, marinen, flygvapnet, logistik, hemvärnet och sjukvården samt underrättelse- och säkerhetstjänsten. 530 personer jobbar idag med Aurora vid Hagshults flygbas. Allt från ledningslag, hemvärnsbataljoner, flygunderhållskompanier, flygbaskompani, flygbasjägarkompani, stridsflygsdivision och finska stridspiloter.

Taktiken på flygbasen grundar sig på så många start och landningsmöjligheter, rörlighet samt uppträdande inom bas, maskering och skenåtgärder som ibland kan vara vilseledning, ammunitionsröjning och banreparationskapacitet, skydd mot lufthot samt skydd av flygförband mot markhot samt försvara flygbas mot angripare.

I Hagshult jobbar i dagarna F17 flygflottiljen i Ronneby, 172 stridsflygsdivisionen, 31 Fighter från Finland, tre hemvärnsbataljoner, en teknisk bataljon och diverse stödenheter. Huvudbasen för övningen är F17 i Ronneby och Hagshults och Gotland benämns som sidobaser. I Auroras övningsscenario kan förekomma; försvara svenskt territorium i syfte att bevara politisk handlingsfrihet och nationens suveränitet, att Sverige utsätts för strategiskt överfall med militärstrategisk målsättning eller en eskalerande väpnad konflikt i vårt närområde.

Just nu pågår övningen i ett ”förmågeskede”. Tidigare veckan har man förberett sig för övningen och under 24 till 27 september går Aurora in i försvarsskedet, då säkert extra fokus på flygövningar görs och under de två dagarna i senare delen av september rustas Aurora ned.

Foto; Peter Magnusson
Text; Sara Mejving

Taggar