Nyheter

Fler sökande har fått jobb

Nyheter Arbetsförmedlingen har kommit med ny statistik där nyanmälda lediga jobb minskat samtidigt som fler sökande har fått jobb

Totalt var 2 017 personer inskrivna som arbetssökande den sista juni i Värnamo kommun. Förra året vid samma tidpunkt var det 1 656 personer. Av dessa var det 767 som är öppet arbetslösa. Antalet nyanmälda platser har minskat något jämfört med samma tid förra året då det anmäldes 182 nya platser och kvarstående lediga platser är 153 stycken. Det är 408 personer som har varit utan arbete i mer än 12 månader och 212 personer som noterats varit utan arbete i mer än 2 år. 121 personer har fått arbete vilket är en ökning med 15,2% vid samma tidpunkt förra året.

73 ungdomar finns med under jobbgarantin och 35 personer i förberedande insatser. 219 personer är arbetssökande utan stöd och 317 personer är sökande som har arbete med stöd. 164 personer har lönebidrag och 21 personer har lönebidrag för utveckling i anställning hos Samhall. 82 nystartsjobb har noterats vid halvårsskiftet.

Statistiken visar 16 – 64 år.

Taggar

Dela