Nyheter

Fler positiva till cannabis

Nyheter I samverkan med polisen har Länsstyrelsen undersökt narkotikaanvändandet bland barn, unga och unga vuxna. Undersökningen visar bland annat att det råder ett mer öppet förhållningssätt till narkotika bland barn och unga, främst till cannabis.

Arkivbild

Syftet med kartläggningen som genomförts i samverkan med polisen, har varit att undersöka narkotikaanvändandet, attityder och tillgänglighet till narkotika bland barn, unga och unga vuxna (13–29 år) i Jönköpings län. Under 2000-talet har narkotikaanvändningen i Sverige varit mer omfattande än tidigare, något som såväl frågeundersökningar som olika statistiska indikatorer visar. Tillgängliga data pekar också på att narkotikatillgången ökat regionalt.

– Under det senaste året har flertalet kommuner i rapporterat en attitydförändring kring cannabis. Det vi ser i intervjuerna är att narkotika ofta används vid fester men även som självmedicinering vid psykisk ohälsa som ångest och sömnproblem. säger Elin Undevall, ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Av uppgifterna i rapporten framkommer det att killar använder narkotika i större utsträckning och rapporteras oftare för narkotikabrott än tjejer. Det preparat som brukas i störst omfattning av både tjejer och killar i Jönköpings län är cannabis (hasch och marijuana).

I statistiken går det inte att urskilja någon förändring av narkotikabruket över tid bland länets skolelever. Bland skolelever är det en liten mängd av andra droger än cannabis som används. Bruk av narkotika är vanligare i årskurs 2 på gymnasiet jämfört med årskurs 9. Kommunernas öppenvård rapporterar dessutom fler kontakter med ungdomar med narkotikamissbruk.

– Värt att notera är att majoriteten av ungdomarna i Jönköpings län inte använder droger och majoriteten inte är positiv till att en kompis använder exempelvis cannabis. Skolelever i Jönköpings län har också över tid haft lägre nivåer av bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak i jämfört med övriga län i Sverige i en jämförelse av Skolelevers drogvanor säger Elin Undevall.

Taggar

1 reaktion på Fler positiva till cannabis

Det är dags att börja en legaliseringsprocess likt Norge eller Portugal för att ta hand om problemen. Alla drogkrigen som startats runtom i världen har misslyckats totalt.

Kommentarsfunktionen är stängd