Nyheter

Fler platser på anstalten i Hörle

Nyheter Kriminalvården har beslutat att de nya anstalterna i Norrköping, Kalmar och Värnamo ska få fler platser, och att myndigheten ska öppna två helt nya häkten i Stockholm och Göteborg. Totalt innebär besluten 950 nya platser.

Montagebild David Alin

Kriminalvården befinner sig i ett mycket expansivt skede. Cirka 50 olika platsökningsprojekt pågår redan runt om i landet, och bara i år har nya anstalts- eller häktesbyggnader öppnat på anstalterna Rödjan, Skänninge, Högsbo, Luleå, Beateberg, Hall, Fosie, Hällby, Borås, Hinseberg, Umeå, Ystad, Åby (Uppsala) och Nyköping.

– Vår ökningstakt är redan historiskt hög, men vi behöver fortsätta skapa fler platser – även på längre sikt. Besluten om fler platser på de nya anstalterna Norrköping, Värnamo och Kalmar är en logisk följd av ett tidigare beslut som innebär att fler celler i ska dubbelbeläggas där vi bygger nytt, säger Susanne Wedin, chef för avdelningen anstalt, häkte och frivård.

Tidigare i september fattades ett liknande beslut för den planerade anstalten i Trelleborg.

Situationen när det gäller häktesplatser är också mycket ansträngd, och Kriminalvården gör bedömningen att man på lång sikt är i behov av helt nya häkten i Stockholm och Göteborg.

– Inom Kriminalvården arbetar vi intensivt med att dels hantera den pressade beläggningssituationen från dag till dag, dels planera för att skapa fler platser på sikt. Här kommer nya häkten i Stockholm och Göteborg att vara viktiga pusselbitar i det arbetet, säger Susanne Wedin.

De nya häktena planeras få upp till 300 platser vardera. Anstalten Norrköpings platser ökas från 200 till 400, Kalmar från 330 till 430 och Värnamo från 200 till 250. Totalt alltså 950 fler platser jämfört med före beslutet.

Kriminalvården planerar för att ta de nya häktena i bruk 2030, och med start 2029 när det gäller anstalterna.

Källa: Kriminalvården

Den 31 oktober 2022 skrev Kriminalvården och Värnamos kommun på ett samverkansavtal om en etablering av en ny kriminalvårdsanläggning. Avtalet innebär att planeringen av den nya anstalten går vidare.

Den nya anläggningen planeras byggas på ett cirka 30 hektar stort område utanför Hörle, strax norr om Värnamo, och kommer att vara i säkerhetsklass 2. Anstalten beräknas ha cirka 250 platser. Ambitionen är att anstalten ska tas i drift etappvis från år 2029, och vara färdigställd under år 2031.

Det är flera faktorer som utmärker Värnamo som etableringsort för en ny anstalt. Kommunen äger redan i dag den tilltänkta marken, som är detaljplanerad för att kunna användas för den typ av verksamhet Kriminalvården behöver. En annan fördel är även Värnamos geografiska läge i direkt anslutning till E4 samt vägsträckningar i öst-västlig riktning vilket underlättar transporter mellan våra anstalter och häkten. Värnamo kan också bli en avlastning för vår häktesverksamhet i Jönköping och Växjö.

Taggar