Nyheter

Fler kortbedrägerier i Värnamo

Nyheter Newsworthy har gått igenom Brås anmälningsstatistik för 2023 i Värnamo kommun. Här är brotten som ökar och minskar.

Antalet anmälda kortbedrägerier i Värnamo kommun ökade med 335 procent under 2023. Bild: Pixabay

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade på torsdagen anmälningsstatistik över det förra året. Newsworthy har tittat närmare på utvalda 31 brottskategorier och jämfört antalet anmälningar under 2023 med 2022.

I Värnamo kommun sticker exempelvis kortbedrägerierna, bedrägerierna genom social manipulation och bidragsbrotten ut med en betydande ökning (bland de brott som noterat mer än enstaka anmälningar), medan bland annat cykelstölderna, narkotikabrotten och inbrottsstölderna minskar.

Statistiken visar antalet anmälda brott och inte antalet faktiskt begångna brott. Hur stor andel av de begångna brotten som anmäls varierar mellan olika brottstyper.

Av bedrägeribrotten är det endast en mindre del som kan knytas till en viss kommun, och det är alltså inte alla anmälda brott som syns här.

Narkotikabrott är ett typiskt så kallat spaningsbrott, där stora förändringar från ett år till ett annat kanske mer speglar hur polisen prioriterat och lagt upp arbetet än faktiskt utveckling.

Antalet bidragsbrott i en kommun kan i enskilda kommuner variera stort från år till år eftersom stora ärenden, som utreds under lång tid, kan leda till många anmälningar.

Fakta: Brotten som ökar eller minskar kännbart i Värnamo kommun

Brottskategori Anmälningar 2023 Anmälningar 2022 Förändring
Kortbedrägerier 226 52 +335 %
Bidragsbrott 30 11 +173 %
Bedrägerier genom social manipulation 180 71 +154 %
Olaga hot 150 114 +32 %
Misshandelsfall 262 201 +30 %
Narkotikabrott 362 486 −26 %
Inbrottsstölder 69 97 −29 %
Cykelstölder 195 289 −33 %
Taggar

Dela