Nyheter

Finnvedens gymnasium kvalitetssäkrar för studenten

Nyheter Häften av eleverna på industritekniska programmet har fått grönt certifikat

När studenterna lämnar det industritekniska programmet på Finnvedens gymnasium så har fem av elva studenter blivit godkända för den skärande bearbetningsbranschens kompetensbevis Teknik (2017) Grönt certifikat.

Avgångseleverna har validerats och är kvalitetssäkrade för det gröna certifikatet inom CNC Teknik, och tillsammans med sin gymnasieexamen går därmed eleverna ut med dubbla kompetensbevis. Certifikatet underlättar för eleverna när de kommer ut på arbetsmarknaden.

De fem elever som har blivit godkända är:

Ludwig Gustavsson

Niclas Sjöstrand

Simon Söderblom

Adam Sigvardsson

Eric Dovhammar

Taggar

Dela