Nyheter

Figy får del av skolmiljard 

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden ger Finnvedens gymnasium en tidig julklapp.

Barn- och utbildningsnämnden ger Finnvedens gymnasium en tidig julklapp. Montage: David Alin

På barn- och utbildningens sammanträde diskuterades budgeten för 2022 i fokus. Tidigare under året berättade vi att barn- och utbildningsförvaltningen fick ta del av Skolverkets så kallade skolmiljard, som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Förvaltningen blev tilldelad 3,4 miljoner kronor och nu har barn- och utbildningsnämnden beslutat vart pengarna ska gå. 

– Vi fördelar hela summan till Finnvedens gymnasium. Det är de som har varit mest påverkade av pandemin och de jobbar med effektiviseringskrav. Vi gör det här för att vi vill öka attraktionskraften och för att de ska uppfylla sina verksamhetsmål, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C).

Under sammanträde närvarade Figys verksamhetschef Magnus Flink på länk. Verksamhetschefen blev upprymd över nämndens tidiga julklapp. 

– Det här var ett mycket glädjande besked eftersom vi inte har budgeten för 2022 i balans. Beslutet gör att vi kan fortsätta ge goda förutsättningar för att fler elever ska lyckas med sina gymnasiestudier. Vi håller på med budgetarbetet och prioriteringarna kommer att bli färre. Våra introduktionsprogram är underfinansierade och en del av de beräknade 3,4 miljonerna kommer att avsättas till dessa program. På introduktionsprogram studerar elever som inte är behöriga till nationella program. Budgettilldelningen till gymnasiet minskar kommande budgetår beroende på nedgång av det beräknade antalet gymnasieelever så det finns fler förstärkningar som behöver göras, säger Magnus Flink.

Taggar