Nyheter

Enstaka fall av covid-19 inom skolverksamhet

Nyheter De senaste veckorna har det förekommit covid-19 bland elever och personal på Borbackaskolan och Bors skola.

Det har de senaste veckorna förekommit fall av covid-19 bland personal och elever på Borbackaskolan.  [1/2]

Även på Bors skola har det förekommit fall av covid-19 de senaste veckorna.  [2/2]

I förra veckan fick vi uppgifter om att fall av covid-19 har påvisats bland elever och personal på Borbackaskolan. Skolan rektor Helen Ling bekräftar uppgifterna.

– Det stämmer att vi har haft ett fåtal fall av covid de senaste veckorna och då har vi följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har även skickat hem information till vårdnadshavare om att vara extra uppmärksamma på symtom. Personerna som blivit sjuka har varit hemma minst sju dagar. Vi fortsätter med de riktlinjerna som vi hade under vårterminen. 

Vilka smittskyddsåtgärder har ni åtagit?

– Några av de åtgärder vi har vidtagit är följande: vi blandar inte olika grupper, håller uteaktivitet/undervisning utomhus i den mån det går, håller avstånd i matsal (ändrade matsalstider för att minska risken att för många elever vistas i matsalen samtidigt), all idrott är utomhus och hämtning och lämning sker utomhus på fritidshemmet. Alla elever stannar hemma även vid lindriga förkylningssymtom, säger Helen Ling. 

Vi hade även fått uppgifter av att det fanns påvisad covid-19 bland elever på Bors skola, vilket skolans rektor Carmen Winding bekräftar.

– Det finns något konstaterat fall på skolan bland eleverna, de enstaka fallen är så få så inga extra smittskyddsåtgärder utöver de coronaanpassningar som redan finns har behövts vidtagas. Skulle läget förändras så har skolan kontakt med smittskyddsläkare och åtgärder genomförs utifrån deras rekommendationer, skriver hon i en mejlkommentar.

Taggar