Nyheter

Fartdämpande åtgärder på gång

Nyheter Hastighetssänkande åtgärder är på gång i centrala Bor. 

Skyltar av typen "min hastighet" kommer att sättas upp på Vikavägen i Bor under badsäsong. Dessutom kommer Bors vägförening även att att medel ska äskas för att åstadkomma en avsmalning/tätorts-ö, liknande den på bilden till höger, där Vikavägen ansluter till Bors samhälle från norr. Bilder: Pressbilder. Montage: David Alin

I oktober 2020 fick tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) en skrivelse från privatpersoner i Bor. Skrivelsen innehåller en beskrivning av trafiksituationen på Vikavägen och Ångloksvägen samt också Bergsvägen som ansluter till Vikavägen och därtill förslag på åtgärder. Tekniska utskottet beslutade 24 november 2020 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att föra dialog med vägföreningen och brevskrivarna samt återkomma med beslutsförslag. Tekniska förvaltningen har under 2021 fört dialog med Bors Vägförening, som är väghållare, och brevskrivarna. 

En träff på platsen genomfördes under våren 2021 och önskemål om trafik- och hastighetsmätning beslutades att genomföras under sommarsäsongen då de närboende upplever att problemen är som störst med höga hastigheter. En ökad trafik sommartid bedömdes kopplad till den kommunala badplatsen vid Solgården som nyttjas flitigt under badsäsongen. 

Under sommaren 2021 genomfördes en trafik- och hastighetsmätning på Vikavägen. Medelhastigheten under perioden var strax under 30 kilometer i timmen och 85 procent av förarna höll sig under hastighetsbegränsningen 40 på kilometer i timmen. Enstaka höga hastigheter på 60–70 kilometer i timmen uppmättes. 

Med mätningarna som underlag och den tidigare diskussionen med brevskrivarna beslutade Bors vägföreningden 3 november 2021, efter samrådande med tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, att digitala tavlor av typen ”Min hastighet” skall sättas upp på sträckan under badsäsong och att medel ska äskas för att åstadkomma en avsmalning/tätorts-ö där Vikavägen ansluter Bors samhälle från norr. 

Mot bakgrunden i ovanstående beslut menade tekniska förvaltningen att ärendet var hanterat och tekniska utskottet beslutade på mötet under gårdagen att godkänna informationen. 

Taggar

3 reaktioner på Fartdämpande åtgärder på gång

Gör en tunnel under hela Bor den är ju ändå så liten. Finns ingen idé att sänka mer och skapa köer vid avsmalningar.

Fantastiskt!

Det hade inte varit bättre att lägga de pengarna vid skolan så barnen inte behöver riskera livet när halvdryga förare inte bryr sig om varken lagar eller hastighetsbegränsningar varenda dag.

Kommentarsfunktionen är stängd