Nyheter

Färre dör i trafiken

Nyheter Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti dog 66 personer i trafiken, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik.  – Det är lite lägre jämfört med samma period åren 2018–2022, då i genomsnitt 73 personer dog i trafiken under juni-augusti, säger statistikern Ole Brus i ett pressmeddelande.

Genrebild: David Alin

Under samma period 2023 skadades 452 personer svårt och 3 076 skadades lindrigt.

– I juni miste 27 personer livet i trafiken, varav 14 var oskyddade trafikanter.

– I juli miste 13 personer livet, varav 6 oskyddade trafikanter.

– I augusti miste 26 personer livet, varav 10 var oskyddade trafikanter.

Totalt dog 30 oskyddade trafikanter under sommaren. Jämfört med samma period 2018-2022 är det något under snittet, som är 37 avlidna oskyddade trafikanter.

Vägtrafikolyckor i augusti

Av de 26 som miste livet under augusti färdades 15 i personbil, en i buss och resterande var oskyddade trafikanter, däribland 4 på MC. Av de omkomna var 22 män, 3 kvinnor samt en olycka där Transportstyrelsen ännu inte vet könet på den avlidna. Det är ungefär lika många som mist livet i vägtrafiken i år jämfört med samma månad år 2018­­­–2022.

Av de som skadades i augusti var 131 svårt skadade och 1 012 lindrigt skadade.

Olycksstatistik för vägtrafiken för augusti 2023.

Taggar

Dela