Nyheter

Färre coronafall i Värnamo

Nyheter Antalet som smittades av corona har minskat med 54 procent den senaste veckan i Värnamo, visar Folkhälsomyndighetens statistik.

Den senaste veckan har 84 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Värnamo kommun.

Det är en klar nedgång jämfört med den föregående veckan (−97 fall).

Sett till befolkningen har Värnamo haft 240 nya fall per 100 000 invånare, under den senaste veckan.

Jämfört med resten av landet är det här en  ganska genomsnittlig nivå.

I hela Jönköpings län rapporterades 1 045 nya fall den senaste veckan, vilket är betydligt färre än under den föregående veckan (−25 procent). 

Totalt har 8 590 vaccindoser getts ut i Jönköpings län fram till 17 januari 2021.

Det motsvarar drygt 2,4 doser per hundra invånare.

I hela landet har 144 481 vaccindoser förbrukats (1,4 per hundra invånare).

Under vecka 2 rapporterade Jönköpings län att 19 personer avlidit med coronavirus.

Totalt har 414 personer i Jönköpings län dött med coronavirus sedan pandemins start.

Observera att det finns en eftersläpning i rapporteringen av dödsfall. Antalet för de senaste dagarna är därmed osäkert och kan komma att skrivas upp i efterhand.

Fotnot: Folkhälsomyndighetens källa. Ovan uppgifter uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Lägesrapport från Värnamo kommuns omsorgsförvaltning 21 januari

Inom äldreomsorgen finns idag fem personer med bekräftad smitta av covid -19.

Vaccination mot covid -19 pågår enligt plan.

Merparten av personer på särskilda boenden har fått sin första vaccindos.

Vaccineringen av personer med hemtjänst och av medarbetare inom omsorgsförvaltningen har påbörjats. 

Källa: Värnamo kommun

Taggar