Nyheter

Färre bränder under 2020

Nyheter Räddningstjänsten noterar färre bränder i kommunen än föregående år, visar 2020 års utryckningsstatistik.

Bilbränderna ökade under 2020. Arkivfoto

Under 2020 inträffade 52 bränder i byggnad i Värnamo kommun. Det är en minskning med föregående år, visar räddningstjänstens statistik. 29 av bränderna var bostadsrelaterade.

– Av dem hade tio fungerande brandvarnare (mer än föregående år) och fem icke fungerande brandvarnare (lika föregående år). Det var många tillbud och då inte sällan matlagningsrelaterade, säger Pär Liljekvist, ställföreträdande räddningschef på räddningstjänsten Värnamo kommun.

Under 2020 inträffade 17 bränder i industri, tre i publika lokaler, tre i övrig byggnad samt ett dödsfall i en brand i byggnad.

– Senast ett dödsfall i samband med brand skedde var 2006, säger Pär Liljekvist.

Även bränder ej i byggnader minskade under året. 49 ej byggnadsrelaterade bränder noterades under året. 25 av dessa var bilbränder.

– Det var något fler anlagda än föregående år, men de täcker inte hela ökningen, säger Pär Liljekvist.

Under året inträffade 19 bränder i vegetation, vilket är en minskning från föregående år.

– Det var märkbart färre skogsbränder, vilket oftast beror på vädret. Varmt väder ger större och torrare vegetation och människor rör sig mer i skogen. Färre engångsgrillar kan också ha spelat in, säger Pär Liljekvist.

Taggar

Dela