Nyheter

Får pengar till tekniklyft 

Nyheter Kommunens fastighetsavdelning vill kompetensutveckla personalen. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i ärendet.

Kommunens fastighetsavdelning vill kompetensutveckla personalen. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i ärendet. Bild: Pressbild

Tekniska förvaltningen har ansökt om pengar för kompetenshöjande insatser för fastighetsavdelningens driftspersonal. Gruppen består av 21 personer med följande yrkestitlar: fastighetsskötare, fastighetstekniker och samordnare.

”Kravet på teknisk kompetens ökar hela tiden och vi behöver hänga med i utvecklingen. Kompetensutveckling har varit eftersatt, därför behövs nu ett ordentligt tag för att komma i fas. Att öka kompetensen omkring tekniska installationer inom fastighet bidrar till verksamhetsutveckling då det ger verksamheterna bra inomhusmiljö samt support vid fel. Medarbetarna kommer även på ett bättre sätt kunna bistå ledning vid behov av underhåll och felavhjälpande insatser. Det kommer även att öka förståelsen för de tekniska installationerna och hur de samverkar med varandra och i harmoni med byggnaden”, skriver fastighetsavdelningen i en skrivelse. 

Fastighetsavdelningen har beräknat att utbildningsinsatsen kostar 98 000 kronor. Därefter kommer mer insatser att behövas, vilka finansieras inom tekniska förvaltningens budget. 

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att gå fastighetsavdelningen till mötes.

Taggar