Nyheter

Får pengar för att kompetensutveckla personal 

Nyheter Barn- och utbildningsförvaltningen vill genomföra flera kompetensutvecklande insatser. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan.

Barn- och utbildningsförvaltningen vill genomföra flera kompetensutvecklande insatser. Nu har kommunstyrelsen sagt sitt i frågan. Bilder: David Alin/Arkivbild. Montage: David Alin

Barn- och utbildningsförvaltningen har ansökt hos kommunstyrelsen om 410 000 kronor i utvecklingsmedel till sex olika insatser som förvaltningen menar bidrar till verksamhetsutveckling:

 1) Elevhälsans personal: Utveckla handledningen av skolläkare och psykologer.

Kostnad: 55 000 kronor

 

2) Elevhälsans personal: Kompetensutveckling i samband med byte av elevjournalsystem i syfte att säkerställa kvaliteten och trygga fortsatt verksamhetsutveckling.

Kostnad: 75 000 kronor

 

3) Ledningsgruppen: Ledningsgruppsutveckling: 

Kostnad: 100 000 kronor 

 

4) Personal grundskola/gymnasium: Föreläsning för all personal kring problematisk skolfrånvaro, i syfte att stärka arbetet med tidiga insatser. 

Kostnad: 30 000 kronor 

 

5) Personal grundskola/gymnasium: Kompetensutveckling i samband med förändringar i kursplanen för SVA (Svenska som andraspråk) i syfte att utveckla organisationen och öka kvalitet och måluppfyllelse. 

Kostnad: 50 000 kronor

 

6) Personal gymnasium: Utveckla språkutvecklande arbetssätt på gymnasiet.

Kostnad: 100 000 kronor 


Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att bevilja förvaltningens ansökan.

Taggar

1 reaktion på Får pengar för att kompetensutveckla personal 

Hur ska detta tolkas? Är det ledningsgruppen som saknar mest kompetens med anledning av det högre beloppet?
Hade varit billigare att anställa en kompetent ledning från start. 🙄

Kommentarsfunktionen är stängd