Nyheter

Får pengar för att förbättra boulebana

Nyheter Rydaholms PRO-förening ville förbättra sin boulebana. Nu har tekniska utskottet sagt sitt.

Rydaholms PRO-förening ville förbättra sin boulebana. Nu har tekniska utskottet sagt sitt. Arkivbild

PRO Rydaholm har ansökt hos kommunen om extra bidrag för förbättring av sin boulebana. Föreningen uppger i sin ansökan att kostnaden för en förbättring är 6 250 kronor och cirka 40 timmar ideellt arbete. 

Föreningen har många aktiviteter och däribland en boulebana som används av medlemmar i de olika pensionärsföreningarna i Rydaholm och Horda. PRO Rydaholm har varje tisdag boulespel och uppskattar att det är 24 personer uppdelat på tre banor per gång som spelar. Banan har varit i bruk 15 år och är nu i behov av förbättring. 

I ansökan uppger föreningen att det behövs 40 ton nytt stenmjöl. Vid en förbättring ser föreningen att de kommer nyttja banan två gånger per vecka och att de kan börja marknadsföra den mer till allmänheten som får möjlighet att nyttja den gratis. 

Tekniska förvaltningen gjorde bedömningen att det är viktigt att stötta föreningarnas utomhusaktiviteter för att hjälpa dem att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet på ett smittsäkert sätt och ser det som rimligt att hjälpa föreningen med investeringen i boulebanan. 

På tekniska utskottets sammanträde i tisdags diskuterades frågan. Ett enigt utskott bevilja föreningens önskan. 

Taggar