Nyheter

Får fortsatta förtroenden som klimatambassadörer

Nyheter Tre av förskolorna i Värnamo får fortsätta arbeta med hållbarhetsfrågor.

Utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” lyfter hur en skola arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030. Utmärkelsen delas ut till förskolor och skolor och den arbetar med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. Det handlar om att integrera frågeställningar runt miljö, sociala och ekonomiska frågor i undervisningen, att göra barn och ungdomar delaktiga i läroprocessen och att förbereda dem för framtiden. De verksamheter som uppvisar kontinuitet i detta arbete med tydlig koppling till styrdokumenten uppfyller också kraven för att få utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”.

Förskolorna Nylund, Ängen och Vallen i Värnamo stad är alla certifierade och har nu fått förlängd certfieringstid. Ett besked som gläder barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C).

– Förskolorna arbetar på så bra med det här. Man blir imponerad och glad över hur de arbetar med de här frågorna. Det är så kul att se hur de arbetar med det och vilken pedagogik de har, där de får in de här frågorna i allt de gör hela dagarna, säger en glad nämndordförande. 

Taggar

Dela