Nyheter

Får förlängt köpeavtal för Helmershusaffär 

Nyheter Stensnäs Bygg AB får förlängd möjlighet att genomföra en markaffär i Helmershus.

Stensnäs Bygg AB får förlängd möjlighet att genomföra en markaffär i Helmershus. Bilder: Pixabay/Värnamo kommun

Värnamo kommun äger de tre obebyggda fastigheterna Värnamo Helmershus 6:39, 6:90 och 6:104. 

Tomterna berörs av ett markanvisningsavtal, som den 27 augusti 2020 tecknades mellan kommunen och exploatören Stensnäs Bygg AB. På grund av brister som kom upp vid projekteringen av de nya bostäderna fullföljdes inte markanvisningsavtalet av ett köp innan avtalet gick ut den 30 april 2021. Kommunen har nu åtgärdat de brister som behövde göras på tomterna, bolaget är redo att fortsätta byggprocessen och de har därför efterfrågat en förlängning av befintligt avtal. 

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna tilläggsavtalet och en förlängning av markanvisningsavtalet med Stensnäs Bygg AB samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i enlighet med tilläggsavtalet och markanvisningsavtalet teckna köpeavtal och reglera andra genomförandefrågor med bolaget. En affär som i slutändan kan ge kommunen 450 000 kronor.

Taggar

Dela