Nyheter

Får föreläggande för brister i skolkök

Nyheter Samhällsbyggnadsnämnden förelägger serviceförvaltningen att åtgärda brister i Figys restaurangverksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden förelägger serviceförvaltningen att åtgärda brister i Figys restaurangverksamhet. Montage: David Alin

Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid flera tillfällen de senaste åren inspekterat gymnasieskolans restauranganläggning. Vid samtliga inspektionstillfällen har det funnits allvarliga brister i anläggningens underhåll och förvaltningen har konstaterat att omfattande underhåll och renovering behövs i anläggningen. 

Serviceförvaltningen inkom med en åtgärdsplan för brister i samband med en inspektion utförd i januari 2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat att en del påpekanden har blivit åtgärdade, men att bristerna återkommer:

Ytorna i utrymmen där livsmedel hanteras var inte gott skick, underhållet var eftersatt.

Diskutrymmet är i behov av underhåll. Rullbandet på disklinan är trasig.

Golv i diskrummet är i behov av renovering.

– Personalen uppgav att det är ofta stopp i avlopp.

Golvet i grovdisken är sönder. Detta påpekades vid flera kontroller, reparation sker men golvet går sönder lika fort.

En del av de stora grytorna går ofta sönder.

Fönsterkarmar börjar bli nötiga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det finns svårigheter i renhållningen och att det finns risker för förorening i anläggningen. 

Mot bakgrunden i förvaltningens inspektioner beslutade samhällsbyggnadsnämnden på sitt senaste sammanträde att ge serviceförvaltningen ett föreläggande enligt livsmedelslagen om att åtgärda bristerna i Finnvedens gymnasiums livsmedelsverksamhet.

Taggar