Nyheter

Får 24 miljoner för arbetet med sjukskrivningsprocess

Får 24 miljoner för arbetet med sjukskrivningsprocess

Nyheter Region Jönköpings län har klarat arbetet med alla de fem prioriterade områden i arbetet under 2015 med att förbättra sjukskrivningsprocessen.

Det innebär ersättning med 24,3 miljoner när statsbidraget, den så kallade sjukskrivningsmiljarden, nu fördelas.

– Vi arbetar systematiskt med de här frågorna och har klarat alla fem områdena, mycket tack vare det arbete som våra rehabsamordnare gör. Det finns också en väldigt positiv attityd till det här arbetet i vår organisation, säger Ann-Britt Ekvall, regionens processledare för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Sjukskrivningsmiljarden är en överenskommelse mellan SKL och staten för att skapa en effektiv och kvalitetssäker sjukskrivningsprocess.

Tidig kontakt med arbetsgivare
Inom Region Jönköpings län innebär det ett intensivt arbete med att utveckla nya arbetssätt, till exempel tidig kontakt med arbetsgivare eller Arbetsförmedling när en person sjukskrivs eller riskerar sjukskrivning.

Under 2015 har en jämställd sjukskrivningsprocess, kompetenssatsning, tidig samverkan, psykisk ohälsa och utökat elektroniskt utbyte, varit de prioriterade områdena.

Region Jönköpings län har bland annat infört trepartssamtal, vilket innebär att läkarna tar en tidig kontakt med arbetsgivare när det är aktuellt med ett sjukskrivningsärende. Teambedömningarna om de insatser som en patient kan behöva, görs också tidigare.

Fler behandlingsmöjligheter
– Vi har också utvecklat fler behandlingsmöjligheter och fått fler behandlare, till exempel inom KBT och IPT vid psykisk ohälsa, säger Ann-Britt Ekvall.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fortsätter satsningen på sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Överenskommelsen 2016 är ettårig och sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin slås ihop till en ny överenskommelse. Totalt innebär det 1,5 miljarder för de insatser som ska göras, där även rehabilitering inom psykisk ohälsa och långvarig smärta ingår. Under våren 2016 ska också socialförsäkringsminister Annika Strandhäll genomföra kraftsamlingar vid fyra tillfällen.

Taggar