Nyheter

Fall avgjort – VA-projekt på gång

Nyheter Teknik- och fritidsförvaltningen äskar medel för geotekniska undersökningar inför bygget av de planerade överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Bor och Värnamo.

Teknik- och fritidsförvaltningen äskar medel för geotekniska undersökningar inför bygget av de planerade överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Bor och Värnamo. Bilder: Värnamo kommun/David Alin

Projektet har varit aktuellt i flera år, men på grund av att markåtkomst inte har getts kommunen har det inte hänt så mycket i projektet. Nu har ärendet avgjorts i mark- och miljödomstolen och kommunen har nu markåtkomst. För att kunna färdigställa projekteringen behöver geotekniska undersökningar göras. I 2023 års investeringsbudget finns drygt 2 miljoner kronor avsatta till projektet och för att nämnden ska kunna använda pengarna krävs kommunfullmäktiges tillåtelse. 

Inför teknik- och fritidsnämndens sammanträde i dag har teknik- och fritidsförvaltningen föreslagit nämnden besluta att kommunfullmäktiges ledamöter ger nämnden startbeslut för projekteringen, vilket innebär att nämnden även får tillåtelse att använda den avsatta projektsumman på drygt 2 miljoner kronor.

Taggar

Dela


Läs mer

Vill lyfta medel till flera VA-projekt
Får lyfta medel till flera VA-projekt

3 reaktioner på Fall avgjort – VA-projekt på gång

Kom inte med bevattningsförbud fler gånger.
Se till att förse befintliga kunder innan man kopplar på fler. Ska höjningen på 17 procent gå till det här?

Vatten? När inte vattentillförseln räcker till befintliga orter och centralort, blir det bevattningsförbud och andra begränsningar året runt då. Inte ens reservvattentäkt finns trots förordningar om livsmedelförsörjning och samhällsskydd.

Kommentarsfunktionen är stängd