Natur

Fågelforsleden inför invigningen den 25 maj

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsleden inför invigningen den 25 maj.

Fågelforsleden inför invigningen den 25 maj, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder om att bitarna börjar komma på plats och att föreställningen strax kan börja.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, medio maj anno 2019.

Götaströms gamla järnbruk och den nya informationscentralen med informationstavlor om historien kring bruket, Skillingaryds samhälle och militären samt naturligtvis om den biologiska mångfalden utmed Fågelforsleden.

Invigningen ligger bara en dryg vecka bort, det vill säga, lördagen den 25 maj 2019 klockan 12:00 i samband med bildens informationscentral.

Det är dock många aktiviteter mellan klockan 10:00-14:00, missa inte detta och känn Er hjärtligt välkomna!

Götaströms gamla järnbruk och den nya informationscentralen med 6 olika planscher om vår lokala historia och biologiska mångfald.

Götaströms bruks historia.

Flora och fauna.

Fågelliv vid Lagan.

Järn och trä – bakgrunden till kommunens nuvarande industri.

Skillingaryds historia.

Militärhistoria i Skillingaryd.

Götaströms gamla järnbruk och ”fontänen” i form av en ekstubbe.

Götaströms gamla järnbruk och ”fontänen” i form av en ekstubbe, med en vattenkran där vattnet är ”slut”!

Götaströms gamla järnbruk och ”fontänen” i form av en ekstubbe, med en vattenkran där vattnet är ”slut” dock med historien om den vackra fontänen.

Riset efter flisningen under förra året är nu uppräfsat i en lång och smal sträng vid Götaströms gamla järnbruk, nu återstår bara att forsla bort detta med maskinhjälp.

Göken hördes i öster bort emot Spännebergen och ”Östergök är töstergök”.

De i aspdungen i norr häckande spillkråkorna höll konsert på sitt oefterhärmliga sätt.

En 30 centimeter lång men smal huggormshane ringlade lite segt genom gräset och väntade på den riktiga värmen, ty kvällen var kylig och natten blev frostig, igen.

Ute på dammens vatten flög drillsnäppor och skäggdoppingsparet simmade långsamt och mycket värdigt fram och tillbaka under kvällen.

Vilket vackert område, vilken vacker Fågelforsled och vilken rik biologisk mångfald.

Glöm nu inte att känna Er hjärtligt välkomna till invigningen lördagen den 25 maj 2019 mellan klockan 10:00-14:00 med själva invigningsceremonin klockan 12:00 just här vid platsen för det gamla järnbruket som existerade under åren 1689 till 1895, det vill säga en 220 år lång historia.

Historien börjar dock redan år 1672 vid Götafors i nuvarande Vaggeryd, men år 1688 monterades hammare och andra nödvändiga ting helt sonika ner och flyttades den till en plats fem kilometer nedströms Lagan, till dagens Götaström.

Götaströms bruk anlades sålunda år 1689 på skatterusthållets Bohults ägor sedan det flyttats från Götafors år 1688.

Med flyttningen följde det nödvändiga statliga tillståndet eller privilegiet från år 1672 som först gällde för Götafors och alltså först senare för Götaström.

Privilegiet bekräftades åter av Bergskollegium år 1690, men nu gällde det för Götaström.

Götafors fick till slut sitt statliga igångsättningstillstånd år 1692 och då hade man där byggt både hammare och masugn, tillståndet kom så att säga i efterhand.

Vid Götaströms järnbruk fanns dock aldrig någon masugn utan bara två stångjärnshammare.

Synonymt med namnen Götafors och Götaström användes också beteckningarna Norra bruk respektive Södra bruk.

Götaström kallades ibland också för Bohulta hammare.

Läs hela historien genom att besöka länken nedan som visar min krönika från år 2008, här kan man också se hur området såg ut då med byggnader, vattenhjul och dammvall.

Den fina modellen gjordes av en klass vid Fågelforsskolan under ledning av min ”gamle” SO-lärare Bo Stråth och finns ännu att beskåda vid Skillingaryds hembygdspark.

Läs om brukets historia på följande länk: http://gamla.skillingaryd.nu/Natur/2008/gotastrom.080710.html

Dela