Natur

Fågelforsleden i ett spännande ljus

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsleden.

Fågelforsleden i ett spännande ljus, en natur- och kulturkrönika i 17 bilder om ljusets inverkan på naturens biologiska mångfald och ögats tolkningsföreträde av denna.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd, den tjugofjärde dagen i den sjätte månaden nådens år 2019.

En drillsnäppa, ”Actitis hypoleucos”, sitter på en fallen trädstam i den gamla åfåran inte långt från Abbotens bro.

Abbotens bro, arten stinknäva, ”Geranium robertianum”.

Abbotens bro, arten stinknäva, ”Geranium robertianum”.

Abbotens bro, arten skogssallad, ”Lactuca muralis”.

Abbotens bro, arten skogssallad, ”Lactuca muralis”.

Abbotens bro, arten äkta förgätmigej, ”Myosotis scorpioides”.

Abbotens bro, arten äkta förgätmigej, ”Myosotis scorpioides”.

Abbotens bro, arten äkta förgätmigej, ”Myosotis scorpioides”.

Ovanligt mycket vatten i gamla åfåran vid Abbotens bro, det betyder att det öppna vattenfallet vid kraftstationen släpper vatten.

Ovanligt mycket vatten i gamla åfåran vid Abbotens bro, det betyder att det öppna vattenfallet vid kraftstationen släpper vatten.

Kråkvicker, ”Vicia cracca”.

Kråkvicker, ”Vicia cracca”.

Flenört, ”Scrophularia nodosa”.

Flenört, ”Scrophularia nodosa”.

Flenört, ”Scrophularia nodosa”.

Käringtand, ”Lotus corniculatus”.

Älgört, ”Filipendula ulmaria”, med det öppna vattenfallet i bakgrunden.

Dela