Nyheter

Facken kritiska till budgetförutsättningar

Nyheter Fackliga organisationer riktar kritik mot kommunens preliminära budgetförutsättningar.

Fackliga organisationer riktar kritik mot kommunens preliminära budgetförutsättningar. Pressbild

Den 7 februari träffades Värnamo kommuns centrala samverkansgrupp (GSG). Gruppen består av kommunledningen och representanter för de fackliga organisationerna. Under mötet presenterade Värnamo kommun de preliminära budgetförutsättningarna för 2023-2025.

De preliminära budgetförutsättningarna är en rak framräkning utifrån föregående års budget och plan men med uppdaterade data där sådana finns, exempelvis den senaste skatteprognosen. Fackförbunden tar del av de preliminära förutsättningarna för att kunna lämna synpunkter till kommunstyrelsen inför budgetarbetet, säger kommundirektören Ulf Svensson.  

Enligt de preliminära budgetförutsättningarna förväntas Värnamo kommun under 2023 göra ett starkt resultat i form av ett överskott på 111 miljoner kronor. Budgetförutsättningarna skapade debatt. De fackliga organisationerna med Lärarförbundet i spetsen framförde att det är viktigt att reallöneutvecklingen beaktas i budgetarbetet och betonade att det är viktigt att Värnamo kommun gör konkreta åtgärder och aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare. De menade att arbetsmiljön måste få kosta pengar och att det är viktigt att investera i en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning. Lärarnas Riksförbund, Vårdförbundet, Kommunal och Vision ställde sig bakom Lärarförbundets synpunkter. Synvinklarna presenterades för kommunstyrelsen den 8 februari.

Arbetsgivaren presenterade vid detta möte budgetförutsättningar för budget 2023 som skulle ge ett resultat/överskott på 111 miljoner kronor efter detta års slut. Arbetsgivaren underströk att detta är högst preliminärt. Vi hoppas naturligtvis att arbetsgivaren lyssnar på fackliga parter i den process som pågår under våren att ta fram en slutgiltig budget och inte budgeterar ett överskott på 111 miljoner. Vi anser att en stor del av dessa pengar behövs för att ge nämnderna stärkta ramanslag för att kunna öka bemanningen (för vårt förbund: bemanningen i skolan och vuxenutbildningen). Kommunen har ägnat flera år nu åt att spara på nämnderna. Dessa besparingar anser vi behöver börja återställas i budget 2023. Den nyligen genomförda medarbetarundersökningen (hösten 2021) visar att arbetsmiljön är ansträngd och att alldeles för många av kommunens medarbetare inte upplever balans mellan krav och resurser inom arbetet och inte heller mellan arbete och fritid, och efter arbetet saknar alltför många ork och lust till en meningsfull fritid. För just Lärarnas Riksförbunds medlemmar är upplevelserna sådana, att många exempelvis anser att de har för många klasser/grupper i sin tjänstefördelning för att hinna med att ge eleverna hög kvalitet i undervisningen. Att upprätthålla kvalitet under tidsbrist är mycket stressande och något som alla medlemmar kan vittna om. Det är sant att kommunen har många stora investeringskostnader framför sig, men det finns andra sätt än besparingar på arbetsmiljön för att få fram kapital till dessa. Vi anser att arbetsgivaren behöver öka ansträngningarna på dessa områden. En del av det preliminära budgetöverskottet behöver också gå till att säkra upp löneökningarna så att de ligger i takt med eventuell inflation, vilket också framfördes på mötet, säger Martin Turesson på Lärarnas Riksförbund. 

Lärarförbundet instämmer i Lärarnas Riksförbunds åsikter. 

– 2021 önskade vi reallöneökningar, bättre balans mellan krav och resurser och en rimligare arbetsbelastning. Även 2022 års budget är budgeterat att gå med stort överskott utan investeringar i bättre arbetsmiljö eller en satsning på reallöneökningar. Minns jag rätt är överskottet budgeterat på över 90 miljoner. Även det budgetförslaget var vi oeniga om i samverkan. Man måste investera i en god arbetsmiljö. Skollagen ställer vissa krav på huvudmannen, krav som lärarna ska genomföra. Plockar man bort resurser som har skett genom de senaste årens sparkrav så säger ju det sig självt att det blir svårt att genomföra dem. Det måste finnas en plan för att rekrytera nya lärare när lärare slutar av olika saker, exempelvis pension eller om det blir för slitsamt. I kommande års budget måste Värnamo kommun bevisa att den vill bli en attraktiv arbetsgivare. Det innebär konkurrenskraftiga löner, vilka är högre än inflationen, rimlig arbetsbelastning och en balans mellan krav och resurser. Ska Värnamo klara av att kompetensförsörja viktiga verksamhetsområden i framtiden, måste alliansen bli en attraktiv arbetsgivare och detta måste också synas i budgeten.Vi hoppas att alliansen visar det när de presenterar sitt slutgiltiga budgetförslag i juni, säger Thomas Dahl på Lärarförbundet.

Kommunal vill se satsningar på överanställningar. 

– Det kan inte vara så att medlemmarna i samtliga fackförbund får nöja sig med neddragningar och besparingar hela tiden, samtidigt som vi sparar och lägger undan en rejäl hög med pengar. Vi har massvis med undersköterskor och barnskötare som sliter för allt de har. I stället för att överanställa så lägger man pengar på sjukskrivna och vikarier. Lägg pengarna på överanställningar, så det blir en behaglig arbetsmiljö, säger Heiko Stone på Kommunal. 

Även Vårdförbundet stämmer in i kritiken.

– Arbetsmiljö kostar både pengar och mänskligt lidande om den inte är bra. Därför är det anmärkningsvärt att inte Värnamo kommun satsar mer pengar på att öka kompetensen, höja lönerna, se över personaltätheten och arbetstiderna. Med tanke på löneutfallet på 1,9 procent förra året är det märkligt att Värnamo kommun inte tänker satsa på Vårdförbundets medlemmar i år heller. Vårdförbundets medlemmar har under de två senaste åren arbetat till det yttersta inom omsorgen och i skolan med covidpandemin. Sjuksköterskor och skolsköterskor har vaccinerat och tagit omhand oroliga boenden och elever. Vårdförbundet har sagt upp vårt kollektivavtal (HÖK 19) och lagt skarpa yrkanden på arbetsmiljön och en löneutveckling som syns i lönekuvertet, skriver de lokala fackliga företrädarna i ett mejl till redaktionen. 

Taggar

1 reaktion på Facken kritiska till budgetförutsättningar

11 miljoner kronor borde göra alliansen som styr Värnamo att skämmas. Man har packat äldre i äldreboende för att lägga ner avdelningar som i dag ligger tomma. Man har lagt ner bibliotek och kraftigt höjt kulturskolans avgifter. Man har sparkat mängder av lärare och stödpersonal. Man har lagt ner stora delar av nattis. Ändå tycker alliansen att det är härligt att kommunen går plus 111 miljoner? Och var tänker man lägga pengarna i? En ny fotbollsarena? Det är en skam!

Kommentarsfunktionen är stängd