Nyheter

Expoköket hyreskompenseras

Nyheter Serviceförvaltningen får årlig hyreskompensation med 165 486 kronor för Expokökets ökade hyreskostnader.

Arkivfoto

Beslut i kommunfullmäktige gällande projekt för nybyggnation eller renovering av kök, genererar oftast ökade hyreskostnader. Dessa kostnader ska enligt kommunens plan för ekonomisk styrning – kostverksamheten, räknas in i portionspriset. De ökade kostnaderna för år ett läggs på serviceförvaltningen, för att sedan flyttas över till berörd kund/förvaltning år två. 

Under 2019 har Expoköket tillkommit och en ny hyra finns från och med 1 september 2019. Tekniska förvaltningen uppgav via ett nytt hyresavtal en preliminär hyra för Expoköket på 2 529 012 kronor per år. Servicenämnden har blivit kompenserad för denna ökning i tidigare beslut. 

Tekniska förvaltningen har sju månader på sig att slutreglera projektet och nu har ny hyra presenterats från och med 2021-03- 01:

Enligt tekniska förvaltningens beräkningar skulle Expokökets årshyra ligga på 2 529 012 kronor. Den slutliga årshyran från den 1 mars 2021 ligger på 2 694 498 kronor. Totalt sett en differens med 165 498 kronor. 

Serviceförvaltningen begärde kompensation för ökad hyra i samband med slutregleringen av projektet motsvarande mellanskillnaden mellan tidigare preliminärt beräknad hyra och nu den slutligt beräknade hyran motsvarande 165 486 kronor, Kommunstyrelsen diskuterade frågan. De beslutade att serviceförvaltningen får hyreskompensatioen för Expokökets ökade hyreskostnader med 165 486 kronor från och med den 1 mars 2021.

Taggar

Dela