Nyheter

Ett unikt samarbete

Nyheter Ett engångsprojekt fick fart på barn- och fritidsprogrammets elever i årskurs tre och gymnasiesärskolans elever på fritidshemmet Raketen. Nu är de aktuella med ett gemensamt konstprojekt med känslor i fokus.

Att förmedla en känsla kan vara en konstform. Det har sistaårseleverna på barn- och fritidsprogrammet tillsammans med gymnasiesärskolans elever tagit fasta på. Under våren har eleverna använt sin kreativitet till fullo. Nu ser konstprojektet ”Lika, olika, unika” dagens ljus.

Att förmedla en känsla kan vara en konstform. Det har sistaårseleverna på barn- och fritidsprogrammet tillsammans med gymnasiesärskolans elever tagit fasta på. Under våren har eleverna använt sin kreativitet till fullo. Nu ser konstprojektet ”Lika, olika, unika” dagens ljus.

–  Projektet syftar såväl till att alla vi människor är lika, olika och unika samt att konsten som vi gjort förmedlar samma budskap. Allting har utgått från elevernas tankar med ett tydligt budskap som har formats längs med vägen. En ser också hur relationerna har blivit mellan klasserna, vilket är väldigt häftigt att se, säger läraren Magnus Persson.

– Det började som ett julpyssel. Sedan flöt det på. Vi tänkte ut flera olika teman, bland annat pyssel med alla hjärtans dags-tema. Sedan har det bara rullat på och vi har kommit på nya idéer i samband med årstiderna. Mitt i det här kom vi på att vi kan jobba med känslor och förmedla vad känslorna betyder för oss alla. Vi har försökt lägga fokus på samarbetet, att vi har gjort det tillsammans. Det är gemenskapen som är det viktiga, säger eleverna.

Under sju tillfällen har eleverna strålat samman och gjort enskilda samt gemensamma konstverk som förmedlar olika känslor. Nu får allmänheten chansen att ta del av projektet. Under de kommande veckorna ställs verken ut på Vandalorum.

– Under arbetets gång väcktes en tanke om att få visa upp konstverken för fler än bara skoleleverna. Vi tog kontakt med Vandalorum på vinst och förlust och de var väldigt positiva till det hela. Vi är jättetacksamma över att få vara där och vill rikta ett särskilt tack till Anna Johansson. Även ledningen på Figy har varit väldigt uppmuntrande till det här projektet. Nästa torsdagseftermiddag är det vernissage och då är allmänheten välkommen. Vad jag även har fått till mig så verkar det vara så att personalen på skolan ska besöka utställningen, vilket är jättekul, säger Magnus Persson.

Till vernissagen har eleverna tillverkat svarta t-tröjor med texten ”Lika, olika, unika” i gult, grönt och rosa.

– När vi började tänka på vernissagen generellt så kom vi att tänka på hur kul det vore att ha en tröja som vi kan visa upp oss i gemensamt. Vi ville ha skrikiga färger så att budskapet kommer fram och när vi såg typsnitten så kändes det hela rätt från början, säger eleverna.

Genom projektet har klasserna fått en djup inblick i varandras verksamheter. Inte minst barn- och fritidseleverna har tyckt att det har varit otroligt givande.

– Det är så roligt att få genomföra det här tillsammans med gymnasiesärskolan, att få vara med och få lyfta fram deras verksamhet. Det har varit väldigt givande att få ha det här utbytet mellan olika verksamheter och få se olika delar i arbetet. För oss som ska få jobba inom fritids, förskola och skola så har vi genom det här projektet fått möjligheten att utveckla våra ledaregenskaper mycket och att få jobba med bildstöd med mera. I början av projektet lånade vi kläder från kulturskolan och spelade in en film baserat på olika filmsekvenser där olika känslor förmedlas, i exempelvis Disney- eller Astrid Lindgren-filmer. Det var väldigt roligt, avrundar barn- och fritidseleverna.

Taggar

Dela


Läs mer

Bildspel: En känslosam vernissage