Nyheter

Ett steg närmare höghastighetsbanan

Nyheter På den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg togs under måndagen ett beslut om att öppna upp möjligheten till en finansieringslösning för att förverkliga höghastighetsbanan.

Socialdemokraterna i Jönköpings län motionerade till partikongressen om ”Bygg framtidens järnvägsnät nu” med ett tydligt krav om att öppna upp för lånefinansiering av byggandet av nya stambanor. Höghastighetsbanan genom Östbo kommer bland annat att gå på sträckan Vaggeryd-Värnamo.

Ombuden Niklas Lindberg, Aneby och Markus Kauppinen, Gnosjö har tillsammans med de övriga ombuden från Jönköpings län drivit på frågan om att ta fram en hållbar finansiering som inte utesluter lånefinansiering för att kunna starta byggandet av de nya stambanorna.
– Vi har drivit på för att få bättre kommunikationer. Fortsatt kraftfulla förstärkningar av drift och underhåll av järnvägen kommer nu att ske av staten. Järnvägssatsningar, som knyter samman regioner i hela landet kommer att prioriteras. Arbetet med stambanor för höghastighetståg behöver finansieras i sin helhet. Idag har vi tagit ett stort och viktigt steg för detta säger Niklas Lindberg, kongressombud från Aneby.

Partikongressen beslutade att ”Vi är positiva till att pröva lånefinansieringar av vissa strategiska infrastrukturprojekt, så som till exempel gjordes när Öresundsbron byggdes. Vi vill öka investeringarna i infrastruktur samtidigt som det finanspolitiska ramverket värnas”.

Den tänkta höghastighetsbanan. Arkivbild

Taggar

Dela