Nyheter

Ett lyft för hela Vråen

Nyheter – Det här blir ett lyft för hela Vråen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) om kommande Vråenparken.

Skiss från Värnamo kommun

Hans-Göran Johansson är glad över satsningen. Arkivbild

Kommunstyrelsen behandlade idag planeringen från tekniska utskottet på ett positivt sätt och därmed kan arbetet gå mot sin fullbordan.

Projektet Vråenparken samt projektet Kvarteret Ynglingen Vråenparken är två samspelande projekt som utförs parallellt.

• För boendemiljön
Projektet Vråenparken syftar till att anlägga ett parkområde för rekreation för boende i området och därmed förbättra boendemiljön. Idag saknas en park inom denna del av staden. Befintliga funktioner som hundrastgård bevaras, liksom bollplan och pulkabacke för de yngre. För de lite äldre barnen tillskapas BMX-bana och umgängesytor.

Projektet Kvarteret Ynglingen Vråenparken (dagvattenlösning) ska stärka dagvattenhanteringen genom dagvattenmagasin för fördröjning och rening av dagvatten från Vråenområdet med Nydalavägen och Växjövägen som begränsning. Fördröjningen har positiv effekt ned till Malmövägen och Kärnan. Dagvatten kommer att ledas in i dammarna från öster och norr.

Kostnaden hamnar på cirka åtta miljoner kronor.

Taggar