Nyheter

Ett framtida boende i Bor

Nyheter På måndagen den 22 april 2024 samlade Bors Näringslivsförening till möte i Missionskyrkan i Bor. Ämnet var framtida bostäder och bostadsbyggande i Bor.

Peter Fast från Bors Näringslivsförening inleder.  [1/4]

Kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson förklarar kommunens tankar om Bor.  [2/4]

Stadsarkitekt Henrik Storm om framtida möjligheter för Bor.  [3/4]

Såväl Tommy Sjöström från Swedbank som Max Ericsson frän Mäklarteamet fanns på plats  [4/4]

Johan Sundgren

Förutom ett fyrtiotal borbor så fanns representanter för näringslivsföreningen med Peter Fast som höll ihop mötet. Som representant från Värnamo kommun fanns kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson samt stadsarkitekt Henrik Storm. Dessutom fanns Tommy Sjöström från Swedbank samt Max Ericsson frän Mäklarteamet på plats för att förklara de framtida förutsättningarna för Bor. Tyvärr så saknades representanter från kommunala Finnvedsbostäder AB och Nivika Fastigheter AB.

 

Ett växande Bor

Såväl Peter, Tobias som Henrik gav en vision hur Bor ska kunna växa i framtiden. Förutsättningar gavs från olika scenarier.

Tobias inledde med att förklara kommunens fyra mål som i korthet innebar att vara:

– en kommun med stark ekonomin för bland annat skola vår och omsorg som är tillgänglig för effektiv dialog med kommuninnevånarna

– en attraktiv arbetsgivare som värnar tillväxt i staden och på landet

– en grön kommun med bland annat tanke på ekosystemet

– en trygg kommun för alla generationer.

 

Översiktsplan i förändring

Henrik började med att prata om kommunens tidigare översiktsplan på tjugo år för att nu i stället ha åttaårs-planer för såväl Värnamo som tätorterna. Han påtalade även att de äldre i samhället är en grupp som växer mycket och som kommunen i framtiden måste ta hänsyn till.

Näringslivsföreningen efterlyste bland annat siffror på hur många av Bors 1 100 hushåll där det finns 65-åringar som i framtiden kan tänkas lämna sin villa för att bo i till exempel lägenhet.

En fråga var därför vart de äldre i Bor ska flytta när de i framtiden behöver ett äldre- eller vårdboende?

Vidare fanns frågor var det finns attraktiva tomter för såväl villor som hyres-/bostadsrätter. Var ska tomterna finnas med tanke på ”Förbifart Bor”?

 

Att bo i villa eller hyra

Hur mycket hyra orkar en medborgare med?

Förslag från Borborna efterlystes!

Tommy från Swedbank förklarade bland annat med ett räkneexempel att det behöver inte vara dyrare att hyra även om hyran verkar hög. Det kostar att bo i villa och man kommer ifrån alla utgifter som en villa medför.

Max från Mäklarteamet visade på exempel att Bor är attraktiv för såväl villa- som bostadsrättssökande nu och i framtiden.

I övrigt så var såväl frågor som tankar och idéer många och det var ett stort engagemang på mötet.

Man gjorde en påminnelse om Värnamo kommuns ”ortsdialog” måndagen den 27 maj i högstadiets matsal kl. 17.30 – 20.00 dit man ska förhandsanmäla sig och ett önskemål är att man skickar in eventuella frågor/ämnen i förväg enligt kommunens hemsida.

Peter påminde om den årliga Borbärardagen i år, den 25 maj 2024.

Ett stort TACK till de goda frallorna som näringslivsföreningen bjöd alla de närvarande Borborna på!

Text och bilder: Jörgen Lindelöf

Taggar

Dela