Nyheter

Ett år sedan skjutningarna – våldet kan blossa upp igen

Nyheter Man kan säga att det var den 3 januari 2019 som våldet slog till mot Värnamo med omnejd och nu är frågan om det riskerar att hända liknande våldsamheter igen.

Bombattentat i Forsheda

– Tack och lov har det varit mindre av grova brott efter händelserna då, noterar Håkan Boberg som är chef för lokalpolisområde Värnamo

• Före jul 2018
Egentligen började de våldsamma händelserna redan den 21 december 2018 och fortsatte fram till 24 januari 2019. Det var dock oroligheter även senare men inte av samma omfattning.

Mycket av det som hände har kopplats till gängkriminalitet och i vissa fall pekar det på att medlemmar ur Bandidos varit inblandade. Oftast verkar händelserna ha samband med någon form av gängkrig, bråk mellan rivaliserande brottslingar.

Av en medborgarundersökning som vi berättat om tidigare (länk) finns det en otrygghet i Värnamo kommun som kan hänföras till de grova våldsbrotten.

Gängkriminalitet pågår fortfarande:
– Ja, det fortgår men jag tror att tryggheten börjat återvända, säger Håkan Boberg.

• Brottslingarna går fria
Trots ett massivt underrättelsearbete är fortfarande de flesta gängrelaterade händelserna olösta:
– Några har dömts för vapeninnehav och narkotikabrott och tillsammans har de dömda fått 26 års fängelse, inflikar Håkan Boberg.

I ett fall har tingsrätten friat och nu är det hovrätten som ska bedöma. Det handlar om en bomb som hittades i skogen.

I andra fall tror sig polisen veta vilka gärningsmännen är men man saknar tillräckligt bra bevisning för att det ska kunna bli åtal.

• Bandidos här?
Det har diskuterats att medlemmar i Bandidos planerat att skaffa lokal i Värnamo kommun men så har inte skett. Åtminstone är det inget som polisen känner till. Lagan var tidigare ett fäste men lokalen där har tagits över av kommunen som säkert har fullt laglig verksamhet om huset över huvud taget används…

Polisuppgifter säger att det finns medlemmar i Bandidos som bor i Värnamo kommun. Polisen verkar ha en omfattande kartläggning.

• Jobbar för trygghet
Håkan Boberg tror inte att man helt kan slippa grov brottslighet inom kommunens gräns men att man hela tiden jobbar för att förhindra liknande händelser som för ett år sedan.
– Det går aldrig att lova att det inte händer något men vi jobbar för tryggheten.

Mycket av det brottsrelaterade har narkotika som bakgrund och gängkrigen kan förklaras med att man vill behålla eller ta nya områden i besittning för att sälja narkotika.

• I riksmedia
Händelserna i Värnamo för ett år sedan var inte bara hett stoff i vår tidningen utan även i riksmedia. det var inslag i de flesta svenska tidningar och i radio och tv.

Polistekniker på plats den 8 januari 2019

Taggar