Nyheter

Engångsgrillens död minskade risken för skogsbrand

Nyheter – En faktor som minskat antalet bränder i skog och mark är att försäljningen av engångsgrillar upphört. Det menar Räddningstjänsten Värnamo när myndigheten summerar fjolårets räddningsinsatser.

Försäljningen av engångsgrillar minskade risken för skogs- och markbrand i Värnamo kommun.

Vid 43 tillfällen har Räddningstjänsten Värnamo kallats ut på larm gällande brand i byggnad i Värnamo kommun. Detta motsvarar det genomsnittliga antalet de tre senaste åren. När det gäller fördelningen mellan de olika byggnadstyperna som det brinner i, så för 2022 är fördelningen likartad.

”Att notera är att Värnamo kommun har färre bostadsbränder än riket och fler industribränder än riket. Detta givetvis beroende på det flertalet industrier i kommunen”, skriver räddningstjänsten i årssammanfattningen.

Endast enstaka personer har skadats lindrigt vid brand i byggnad i Värnamo kommun under 2022. En handfull bränder i byggnad har medfört stora ekonomiska skador. Övriga har varit huvudsakligen av tillbudskaraktär.

Sex bränder i byggnad har varit eldstadsrelaterade. Det motsvarar det genomsnittliga antalet de tre senaste åren. Det har inte funnits någon gemensam orsak för dessa.

Larm om brand i byggnad till personer med särskilt stöd (exempelvis trygghetslarm, hemtjänst eller liknande) har ökat fortsatt.

Vid 161 tillfällen har räddningstjänsten larmats av ett automatiskt brandlarm. Det är något fler än genomsnittet för tidigare år. 25 procent av larmen från de automatiska brandlarmen berodde på brand eller brandtillbud. Det är fler än tidigare års siffror.

”Några av dessa larm har förhindrat stora skador dels genom att personal på den berörda verksamheten uppmärksammats av larmet och påbörjat släckning av branden och dels att räddningstjänsten larmats tidigt till platsen. Detta har också inneburit att räddningsinsatsen inte blivit så omfattande. Vid ett par tillfällen har rökdetektorer kopplade till brukares trygghetslarm larmat på grund av brandtillbud”, skriver myndigheten. Vid hälften av bränderna i bostad har det funnits en fungerande brandvarnare som larmat.

Vid 63 tillfällen larmades Räddningstjänsten om brand ej i byggnad i Värnamo kommun. Detta är en märkbar ökning jämfört med tidigare år. En stor del av bränderna ej i byggnad är normalt brand i skog och mark och så har det också varit under 2022. Under 2022 var det ett par skogsbränder i Värnamo kommun. Brand i skog och mark är väderrelaterade av flera anledningar. Dels beror det på hur torrt det är i skog och mark och dels på mänsklig verksamhet (läs eldning och grillning). En faktor som minskat antalet bränder i skog och mark är att försäljningen av engångsgrillar upphört.

Det har varit något färre bilbränder under 2022 jämfört med tidigare år. Det finns ingen gemensam orsak till de bilbränder som inträffat i Värnamo kommun. Här återfinns allt ifrån lastbilar med överhettade bromsar som antänt last eller liknande till övertända bilar med okänd brandorsak. Vid några av bilbränderna kan branden vara anlagd, men detta har inte gått att föra i bevisning.

Taggar

Dela