Nyheter

En tillgänglig villatomt – behöver hjälpande hand

Nyheter Satsningar på villatomter och lägenhetsbostäder diskuterades flitigt under landsbygdsdialogen i Kärda. – Vi har egen skola och förskola och har nära in till Värnamo. Vi har alla förutsättningar för att växa, säger en mötesdeltagare.

Satsningar på villatomter och lägenhetsbostäder diskuterades flitigt under landsbygdsdialogen i Kärda. Arkivmontage: David Alin

Under landsbygdsdialogen diskuterades önskan om fler tillgängliga attraktiva tomter i Kärda. Jan Lindeberg, kommunens enhetschef för mark, exploatering och hållbar utveckling, redogjorde för nuvarande situation. 

– För närvarande finns enbart en tillgänglig villatomt i kärra. Under hösten gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i i uppdrag att se till att det finns attraktiva tomter i kransorterna. Det uppdraget har landat på mig och stadsarkitekten Henrik Storm att se till att hitta tomter. Ni vet var de attraktiva platserna för att anlägga villatomter i Kärda finns, säger Jan Lindeberg och sträcker ut en hand till mötesdeltagarna och fortsätter sedan:

– Vi har gjort ett arbete med näringslivsföreningarna i Forsheda och i Bor för att hitta attraktiva tomter i de samhällena och ser gärna ett liknande samarbete här. Det är ett bra sätt att samarbeta med näringslivslivet för att hitta attraktiva tomter. 

Några personer lämnade över en egen enkätundersökning angående bostadsbehovet i Kärda. Ett 60-tal hushåll i samhället hade fått frågan om att delta. 43 deltog. 

– 31 av dem svarade att de kan tänka sig att bo kvar i Kärda, fast då i marklägenhet. Sex-sju stycken av dem såg ett snabbt behov på att byta bostad, en del såg sitt behov tio år och mer framåt i tiden. Några stycken vill bo i tvårummare men de flesta i treor. Carport är viktigt, grönytor jätteviktigt, öppen planlösning är en viktig aspekt. Kärdabygdens intresseförening kan säkert vara med och driva den här frågan, säger mötesdeltagaren. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Anetté Myrvold (S) gladdes över engagemanget. 

– Jag sitter som andra vice ordförande i Finnvedsbostäder och jag kan ta upp frågan i styrelsen. Kärda finns med i planerna längre fram. Problemen som finns nu är att det finns inte längre några statsstöd för hyresstäder och bostäder att söka, vilket gör att kvadratmeterpriserna blir högre. Har du statsstöd så handlar det om 1 300-1 350 kronor per kvadratmeter boarea, men utan runt 2 000 kronor per kvadratmeter boarea så det blir en rätt stor skillnad. Lägenheterna på Mossleplatån och de senaste i Bredaryd och Rydaholm är de sista som omfattas av det stödet. När vi skickar ut enkäter så brukar en förekommande fråga vara ”kan du tänka dig att flytta från villa till lägenheten”. I nästan alla svar handlar det om att det kan förekomma höga hyror som gör att man kanske inte har möjlighet att göra det bytet. Men som sagt, Kärda finns med i en långtidsplan och jag kan ta upp frågan i styrelsen. 

– Det här ligger i kommunens visions linje. Det här handlar inte om att vi tävlar mot andra orter, det finns få kransorter som är så attraktiva med den närheten till Värnamo som Kärda har. Jag tror nog att det finns stora möjligheter att hyra ut i Kärda. Framför allt handlar det om att ha mark redo för ändamålet. Vi har stora fina ytor till det, det är inga större skillnader mellan Alandsryd och Kärda, så det blir som en förlängning av Värnamo, säger en mötesdeltagare.

– Skulle Finnvedsbostäder bygga något så skulle det kunna flytta in barnfamiljer här. Vi behöver jobba på att hitta attraktiva villatomter. Vi behöver också satsa på skolan och förskolan. Vi har nära till Värnamo, vi har möjlighet att åka kollektivtrafik till Värnamo och har en egen skola, så vi har goda förutsättningar för att växa, avrundar en mötesdeltagare. 

Taggar