Nyheter

En mässa med seniorer i fokus

Nyheter Digital tipsrunda, föreläsning om psykisk ohälsa och eftermiddagsshow. Seniormässan jubilerar med ett brett program.

Anna Tillberg och Torsten Gunnarsson ser fram emot torsdagens seniormässa.

2016 arrangerade omsorgsförvaltningen den första mässan riktad mot kommunens seniorer och anhöriga till äldre. Det började som ett evenemang med 300 personer. I dag lockar det återkommande arrangemanget över 1 000 besökare. När seniormässan nu anordnas för den femte gången är det med stor förhoppning som projektledaren Anna Tillberg ser fram emot torsdagens evenemang i Gummifabriken.

– Vi ser en stor spännvidd bland besökarna och det är viktigt att de får ta del av vårt utbud. Med ett drygt 40-tal aktörer på plats visar vi upp en bredd på informationsutbudet som vi känner oss nöjda med. Vi vill att seniorerna ska känna trygghet genom att veta vilken hjälp som finns att tillgå. Man kanske inte behöver det just nu men den dagen man behöver hjälp ska man veta vart man kan vända sig. Det är trygghetsskapande och ett led i den förebyggande verksamheten som omsorgsförvaltningen bedriver, säger Anna Tillberg.

Att mässan växer finns det tydliga kvitton på. I år arrangeras mässan nämligen på två plan.

– När vi började arrangerades den på det första våningsplanet, då Gummifabriken inte var helt färdigbyggd, men sedan dess har vi varit på entréplan. För att få en bra spridning på utställarna och en god miljö så har vi valt att använda oss av både entréplan och första våningen i år, säger Anna Tillberg.

Inför mässan har fokus legat på marknadsföring. Ett programblad har producerats, affischer har satts upp på frekvent använda busshållplatser och mässan marknadsförs i annonsform, på sociala medier och på kommunens informationstavla vid E4:an.

– En legitimering av mässans kvalitet är att vi har lagt ner tid på att skapa ett bra mässmagasin till besökarna. Vi kommer att ha värdar som är utplacerade på mässområdet för att hjälpa besökarna att hitta rätt och relevant information under dagen, säger Anna Tillberg.

Dagen inleds med en föreläsning i auditoriet. Under rubriken ”Det är aldrig för sent att må bra” föreläser Susanne Rolfner Suvanto om psykisk ohälsa.

– Psykisk ohälsa är ett aktuellt och viktigt ämne, i synnerhet efter pandemin med ökad ensamhet och psykisk ohälsa bland äldre. Ibland är det som så att man inte vill visa upp psykisk ohälsa och Susannes målsättning är att ”putta av locket” så att säga. Hon är en ambassadör för riksförbundet Hjärnkoll, vars uppgift är att slå hål på myterna om psykisk ohälsa, säger Torsten Gunnarsson.

– Föreläsningen börjar en halvtimme innan mässan. Det är för att vi ska få ett bättre öppningsflöde bland besökarna. Susanne kommer även under dagen vara med på Speakers corner i Valsverket med andra aktörer för att prata om hur man kan förebygga ensamhet. För att belysa psykisk ohälsa ännu mer har vi bett de utställare som kan belysa ämnet att göra det i sina montrar, säger Anna Tillberg.

Under dagen belyses ämnet ännu mer. Besökarna får nämligen möjlighet att gå en digital tipsrunda med 15 frågor.

– Frågorna handlar om psykisk ohälsa och vi lottar ut fina priser. Vi uppmanar besökarna att innan mässan ladda ned appen X-rundan och skapa ett konto så blir det ett bra flöde. Mässvärdarna kommer även hjälpa till med detta om det behövs, säger Anna Tillberg. 

Kultur är även en del av mässan. Musikterapeuten Katarina Lindblad pratar om vikten av musik och hälsa. Ett band spelar under dagen och aktiviteterna avslutas med en eftermiddagsshow signerad Femtinge Teater i auditoriet.

– Kronan på verket blir showen i auditoriet, vi tror att det blir en riktigt bra avslutning. Showen är gratis och för att få en biljett hänvisas du att boka din biljett via informationsdisken i Gummifabriken, avrundar Anna Tillberg.

Taggar

Dela