Nyheter

En guidning genom centrum

Nyheter Vi guidar er genom trafikomledningen i centrum.

Sedan det stod klart att viadukten i Värnamo behövde stängas för biltrafik, har Värnamo kommun arbetat för att optimera trafikflödet igenom centrum. Sträckan som kommunen hänvisar trafiken till i första hand är Bangårdsgatan-Lagastigen. Här följer ett bildspel av hur sträckningen fungerar, från rondellen vid Halmstadsvägen till Lagastigen:

När du äntrar Halmstadsvägens utfart ner mot viadukten är det huvudled och stoppförbud som gäller.  [1/9]

Rådande trafikläge fortsätter ner förbi viadukten.  [2/9]

Halmstadsvägen övergår i Bangårdsgatan och fortsätter som huvudled. Vid korsningens början, tar huvudleden slut och blir till väjningsplikt för trafikanter från tunneln.  [3/9]

Kommunens skylt förtydligar budskapet om att högerregel gäller framme vid tunneln.  [4/9]

Bangårdsgatan från andra hållet sett. Förarna som kommer från det här hållet har väjningsplikt för mötande trafik i både körfälten.  [5/9]

Efter tunneln fortsätter väjningsplikt fram till Mekonomen-rondellen. Efter att du sedan kört in på Lagastigen, gäller sedan huvudled.  [6/9]

Övergångsstället vid korsningen Lagastigen är numera borttaget.  [7/9]

Övergångsstället vid Lasarettsgatan har förstärkts på båda sidor för att öka trafiksäkerheten.  [8/9]

Övergångsstället vid Lasarettsgatan har förstärkts på båda sidor för att öka trafiksäkerheten.  [9/9]

Men kommunen arbetar inte enbart för att ett förbättrat trafikflöde på Lagastigen.

Kommunen förstärker även på sträckan Uddebovägen via centrum ned till Lagastigen.

Se följande bildspel:

Från Götavägen in på Uddebovägen är det huvudled som gäller.  [1/25]

Ett par meter innan korsningen Uddebovägen-Domarringsvägen har en gång- och cykelvägspassage med ett så kallat chikanövergångsställe kommit på plats. Gång- och cykelväg på motsatt sida har flyttats och anpassats för ändamålet.  [2/25]

Efter gc-övergången är det huvudled som gäller över järnvägen, ned till Mosslegatan.  [3/25]

Med anledning av huvudleden, gäller stopplikt för förare som vill köra in på Mosslegatan.  [4/25]

På Mosslegatan råder huvudled, väjningsplikt och parkeringsförbud.  [5/25]

En digital hastighetsskylt sitter mitt på sträckan för att värna om att hålla hastighetsgränsen på 40 kilometer/timmen.  [6/25]

På sträckan finns nu sju så kallade vägbulor, De ersätts med större så kallade vägbulor. De är 10 centimeter höga och 3,75 meter långa.  [7/25]

Huvudled på sträckan gäller fortsatt ned över järnvägen.....  [8/25]

och vidare in på Västermogatan. För trafikanter från Västermo- och Brännerigatan gäller stopplikt.  [9/25]

Som skyltarna visar, fortsätter huvudleden in på Pumparegatan.  [10/25]

Fortsatt färd på Västermogatan innebär slut på huvudled och högerregel råder.  [11/25]

Trafikanter från järnvägshållet har stopplikt innan de får äntra Västermogatan.  [12/25]

Huvudled och stoppförbud råder på Pumparegatan.  [13/25]

För bilar som ska från Flanadenhållet råder stopplikt.  [14/25]

Huvudleden fortsätter från Pumparegatan in på Luddögatan.  [15/25]

Från Luddögatan fortsätter huvudleden in på Myntgatan.  [16/25]

För bilister som kommer från Köpmansgatan råder stopplikt innan de får köra vidare.  [17/25]

Huvudleden fortsätter på Myntgatan hela vägen...  [18/25]

...upp till Järnvägsstationen på Pilgatan.  [19/25]

Skylt som visar trafikanter att det är högerregel som gäller på Västermogatan.  [20/25]

På Pilgatan fortsätter huvudleden...  [21/25]

genom rondellen....  [22/25]

ned till rondellen där Pilgatan och Lasarettsgatan möts.  [23/25]

Efter att ha svängt vänster genom rondellen från Pilgatan fortsätter färden in på Lasarettsgatan, där huvudled råder.  [24/25]

Vid Lasarettsgatans slut upphör huvudleden och du har nått fram till Lagastigen.  [25/25]

Taggar

7 reaktioner på En guidning genom centrum

Bra genomgång av trafikomledningen.
Det kommer nog tyvärr resultera i en hel del trafikolyckor i dessa korsningar där upplägget inte är helt logiskt för alla trafikanter. Som det ser ut idag så stannar bilisterna från samliga riktningar exempelvis vid Bangårdsgatan på grund av den osäkerhet ändringen skapat och det är allt annat än flyt i trafiken. Likadant är det vid korsningen vid Flanaden.

Kanske kunde man följa upp denna artikel med en artikel om statistik på olyckor i dessa korsningar om ungefär ett år?

Det var så lite så! ”Hellre övertydlig än otydlig” är mitt motto”. /David, reporter

Tackar så hjärtligt 🙂

Fick ett nyhetstips från en läsare i går om att det var lite svårt att förstå tänket, så därför begav jag mig ut i kylan för att göra det så konkret och förståeligt som möjligt 🙂

/David, reporter

Jag körde på Mosslegatan häromdagen, från Halmstadshållet till centrala Värnamo. Som jag fattar det ska det vara en av två möjliga gator att komma till centrum. Med bil.
Men jag måste ha kört galet, det fanns en faslig massa vägbulor på Mosslegatan.
Kan inte tänka mig att en genomfartsled får se ut på det sättet.

Hej!
Det stämmer att det är en av två vägar till centrum, men värt att nämna är att Halmstadsvägen-Bangårdsgatan-Lagastigen är den huvudsakliga vägen som gäller. För att backa upp det, har kommunen gjort åtgärderna från Uddebovägen ned till centrum.
Vägbulorna på sträckan har ersatt de avsmalningar som tidigare fanns där.

Kommentarsfunktionen är stängd