Nyheter

En givande dialog 

Nyheter Kompetensförsörjning och lokaltrafik var två av frågorna som diskuterade under morgonens företagsdialog på Gjuteriteknik i Värnamo.

  [1/2]

  [2/2]

Värnamo Näringsliv och Värnamo kommun genomför tillsammmans företagsdialoger. Syftet med träffarna är att stärka näringsliv och förbättra företagsklimatet i Värnamo kommun. I våras genomfördes en träff på Bredasten, i dag var det företag på Silkesvägen/Vitarör i Värnamo. Ett 20-tal personer, bestående av företagare, kommunens tre kommunalråd, kommunala tjänstemän och företrädare för Värnamo Näringsliv samlades under tisdagsmorgonen på Gjuteriteknik i Värnamo. Anki Hansson inledde med att berätta om Svenskt Näringslivs årliga rankning över kommuners företagsklimat, som baseras på en årlig attitydundersökning. I år tappade Värnamo kommun 34 platser: från plats 80 till 114. 

– Vi vill betona att det är just en attitydundersökning, men vi tappar i det samlade omdömet och det är inte bra. Det är därför en av anledningarna till varför vi har de här dialogerna, att ta reda på vad det är som skaver, säger Anki Hansson. 

En av punkterna berör kommunens service och bemötande vid handläggningen av företagsärenden. På den punkten anses kommunen ha tappat 80 platser från föregående år.

– Starka företag är avgörande för välfärden. Det vi ska ta med oss att det är en attitydundersökning, men vi ska ta det på fullt allvar. När det kommer till service så handlar det om att förenkla krångliga och svåra processer, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

– Bemötande är en viktig fråga för oss inom kommunen. Vi har nyligen haft medarbetardagar. I år var temat bemötande. Det är oerhört viktigt för oss, för vi är med från att man föds till att man dör. För oss handlar det om att ha ett professionellt och viktigt bemötande, säger utvecklingschefen Heidi Skov Ragnar. 

Inför dialogen hade det skickats ut en enkät till de inbjudna företagen. En av enkätfrågorna som berördes var kompetensförsörjning, där bland annat praktik stod på agendan. 

– I dag är det svårt för företag att ta emot praktikanter från årskurs 8 en hel vecka. Skulle det finnas möjlighet för er att ta emot fler praktikanter om praktiken skulle vara en-två dagar i stället? Det behövs ett annat upplägg, både för kommunal verksamhet och näringslivet, säger Tobias Pettersson (M).

– Det är viktigt att lärare är tillmötesgående också, så att det inte blir några flaskhalsar. Min son försökte få praktik som kock, men det gick tyvärr inte att genomföra, säger en mötesdeltagare.

Gjuteritekniks vd Jonas Abrahamsson berättar om företagets praktiktänk.

– Vi har hittat ett bra upplägg. Vi tar emot praktikanter som är där i en vecka och fem anställda ansvarar för varsin praodag. Det gör att praktikanterna får mer inblick i verksamheten, vilket möjliggörs av att vi har många superdrivna anställda och som ger energi. Det gör att vi har möjligheten till den typen av uppdelning, säger Jonas Abrahamsson. 

Även möjlighet till lärlingsutbildning diskuterades. Anders Andersson på Anderssons maskin berättade om företagets utbildningssamarbete med fordonsprogrammet på Finnvedens gymnasium.

– Vi har hand om den praktiska delen av utbildningen på vår verkstad. Det upplevs som positivt både från vår sida och lärlingens sida. Det har resulterat i att många stannar kvar på orten, säger Andersson.

– Något som diskuteras nu är gymnasial lärlingsanställning. Exempelvis Volvo använder sig av det. Då får lärlingarna en minimiön som företaget tar emot. Inom industrin tror jag mycket på detta. Det är ett sätt att forma ungdomar och göra dem redo för anställning när de tar examen. Oftast får de studenterna anställning innan avslutad examen. Jag tar med era synpunkter om det hela, säger Tobias Pettersson (M). 

I den utskickade enkäten fanns även frågor om lokaltrafik. 75 procent av de som svarande företagen har anställda som tar sig till arbetet med bil, resterande 25 procent med kollektivtrafik. 60 procent av de svarande anser att kollektivtrafiken fungerar tillräckligt bra för att de anställda ska kunna ta sig till jobbet med kollektivtrafik, 40 procent svarade nej.

– Ett problem som vi upplever är att bristen på kommunikationer från järnvägsstationen. Som det ser ut just nu så tar det lika lång tid med stadsbussen från stationen upp hit (till Gjuteriteknik) som det tar från Jönköping till Värnamo. Tänk vad bra det hade varit att exempelvis kunna låna elcyklar. Det hade säkert även bidragit till ett minskande bilåkande inom Värnamo stad, säger Jonas Abrahamsson.

– Vi har börjat få intresserade aktörer som vill etablera den typen av verksamhet här, så det är inte omöjligt att någon sådan typ av verksamhet kommer hit. När det gäller kollektivtrafiken överlag så hade vi ett samtal med ordförande i TIM-nämnden (Region Jönköpings läns nämnd för trafik, infrastruktur och miljö) för några veckor sedan där vi berättade om våra behov i Värnamo. Vi upplevde ganska bra gehör, men vi har våra utmaningar och vi vill öka det kollektiva resandet. Som tur var drabbades vi inte jättemycket av länstrafikens besparingar men vi har våra utmaningar, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande och näringsutskottets ordförande Mikael Karlsson (C).

Kommunen arbetar även för att få till en upprustning av järnvägen mellan Halmstad och Nässjö.

– Elektrifiering av järnvägen till Jönköping är på gång framöver, men vi har även börjat att bjuda in till diskussion, bland annat med Hylte kommun och GGVV-kommunerna, om en elektrifiering av järnvägen till Halmstad. I det arbetet har vi även tagit med Region Jönköpings län och förhoppningen är att framöver även bjuda in Region Halland i det hela. Vår ambition är att kan vi få en bred enighet med kommunerna som järnvägen går genom och även få med oss regionerna så är vår förhoppning att göra en skrivelse och skicka till regeringen med en uppmaning om att rusta upp den järnvägen också, säger Tobias Pettersson (M).

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Anetté Myrvold (S) påtalar vikten av ett annat tänk.

– Reglerna för att barnen i vår kommun ska få skolskjuts är att för elever i förskoleklass och på lågstadiet ska det vara minst två kilometers avstånd mellan skolan och hemmet, minst tre kilometers avstånd för elever på mellanstadiet, minst fyra kilometers avstånd för högstadieelever och minst sex kilometers avstånd för gymnasieelever. Vi ställer krav på våra barn men inga krav på oss vuxna, vi behöver ett annat tänk. 

Enkäten visade att företagarna på Silkesvägen/Vitarörsområdet har ett gott förtroende för Värnamo kommun. Elva av tolv svarande har bra eller mycket bra förtroende för Värnamo kommun i företagsfrågor. Åtta av tolv svarande upplever att kommunens politiker har en god eller mycket god inställning och attityd till företagande och hälften av de svarande upplever att kommunens tjänstemän har en bra eller mycket bra inställning och attityd till företagande. 

– Från vår sida upplever vi att dialogen med företagen upplevs bra. Tittar man på företagsundersökningen så tappar vi kring service, bemötande och tillgänglighet och där är vi jättenyfikna på vad vi kan göra bättre. En av aspekterna som berörs är att bli bättre på kommunikationen med företagarna och vi kan säkert bli bättre på att förklara vissa saker. Vi försöker höra vad ni säger, vi vill vara tillgängliga och försöka vara så snabbfotade som möjligt, säger Jonny Engström, plan- och byggchef på samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Taggar

Dela